Hyppää sisältöön
Media

STM selvittää kuntien roolia sote-palvelutuotannossa – selvitysluonnos kommentoitavana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2019 11.39
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää kuntien roolia palveluiden tuottajana tulevassa sote-rakenteessa. Selvityksessä punnitaan erilaisia ratkaisumalleja, tarkastellaan niiden oikeudellisia reunaehtoja sekä kysytään kuntien, järjestöjen ja yritysten omia näkemyksiä.

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään sote-uudistuksessa maakunnille. Kuntien rooli palveluiden tuottajana ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, jonka lopullinen versio valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvitysluonnoksen kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa on 29.11.2019 klo 12.00 asti.

Selvityksessä erilaisia malleja kuntien roolista palvelutuotannossa

Selvitystyössä tarkastellaan kuntien palvelujen tuottamisen oikeudellisia reunaehtoja, vaihtoehtoja erilaisiksi malleiksi sekä niiden vaikutuksia. Selvitysluonnoksessa on esitelty neljä mahdollista tuottamisvaihtoehtoa:

1. Kunnalla olisi yleisen toimivallan perusteella oikeus tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan
2. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja
3. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa säädetyissä tehtävissä palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista sote-palveluntuottajana
4. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella

Selvityksessä punnitaan erilaisten vaihtoehtojen rahoitusmalleja, integraatiomahdollisuuksia, taloudellisia ja henkilöstövaikutuksia sekä vaikutusta perusoikeuksien toteutumiseen, kuten yhdenvertaisuuteen ja palvelujen saatavuuteen.

Kuntien omia näkemyksiä palvelujen tuottamisesta kysyttiin kesällä 2019 esiselvityksenä. Kuntien näkemyksiä tarkennetaan selvitysluonnoksen kommenttikierroksella. Raporttiluonnokseen toivotaan erityisesti näkemyksiä kunkin mallin vaikutuksista mm. kunnan ja maakunnan rooliin, sekä kommentteja nykyisten palveluntuottajien näkökulmasta.

Kuntien mahdollinen rooli palveluiden tuottajana vaikuttaa siihen, kuinka palvelujen saatavuus ja laatu toteutuisivat maakunnan alueella. EU-valtiontukisäännökset sekä hankintalainsäädäntö vaikuttavat merkittävästi siihen, millaiseksi kuntien rooli palveluiden tuottajana on mahdollista rakentaa.

Selvitysraportista keskustelutilaisuus

Raportin sisällöstä järjestetään 18.11.2019 klo. 13.00–15.00 pyöreän pöydän keskustelutilaisuus, jota on mahdollista seurata verkkolähetyksenä. Verkkolähetys on kaikille avoin.

Liitteet ja linkit

Lue lisää

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Antti Kuopila, STM, p. 0295 163 516, [email protected]
johtaja Tuija Kumpulainen, STM, p. 0295 163 280, [email protected]

Sivun alkuun