Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalipoliittinen ministeriryhmä helikopterituesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2006 12.20
Tiedote -

Hallituksen sosiaalipoliittinen ministeriryhmä on käynyt läpi Raha-automaatti-yhdistyksen (RAY) hallituksen esitystä vuoden 2006 avustusten jaoksi ja päättänyt esittää valtioneuvostolle, että Medi-Heli ry:n vuoden 2006 avustusta koskevaa päätöksentekoa siirretään toistaiseksi. Ministerityöryhmän mukaan Medi-Heli ry:n lento-operoinnin kilpailutus ja palveluntuottajan valinta tulee tehdä ennen kuin valtioneuvosto päättää avustuksen jakamisesta. Näin voidaan turvata avustuspäätöksen laillisuus suhteessa valtiontukisäännöksiin.

Sosiaalipoliittinen ministeriryhmä perusti päätöksensä raha-automaattiavustuksista annetun lain 4 §:ään, jonka mukaan avustuksia voidaan myöntää vain, jos myöntämisen arvioidaan aiheuttavan korkeintaan vain vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia. Raha-automaattitukea ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu yritystoimintaan. Kilpailutuksella voidaan ministeriryhmän mukaan kuitenkin neutralisoida raha-automaattiavustusten käyttöä tilanteessa, jossa järjestö ostaa palveluita markkinoilla toimivalta yritykseltä.

Ministeriryhmä korostaa, että sosiaali- ja terveysministeriö tai valtioneuvosto eivät voi ratkaista itse kilpailutuksiin liittyviä epäselvyyksiä. Ne ratkaisee tarvittaessa markkinatuomioistuin. Tästä syystä valtioneuvoston päätöstä valmisteltaessa on päätöksen laillisuutta tarkasteltava pääosin suhteessa raha-automaattiavustuksista annettuun lakiin ja toisaalta siihen, millä ehdoilla valtioneuvosto voi jakaa yritystoimintaan kohdistuvaa raha-automaattitukea. Suomessa kopteritoimintaa ei ole määritelty sellaiseksi julkiseksi palveluksi, jonka osalta voitaisiin poiketa EU:n kilpailu- ja valtiontukisäädöksistä. Siten lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan sovelletaan tavanomaisia tuki- ja kilpailusäännöksiä.

Valtioneuvosto on vuosien ajan pitänyt tarpeellisena, että lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaa tuetaan raha-automaattivaroista. Julkisella tuella on kiistatta suuri taloudellinen merkitys yrityksille, jotka toimivat tai yrittävät pelastushelikopterialalle. Medi-Heli ry:lle esitettyjen avustusten suuruus vuonna 2006 olisi noin neljä miljoonaa euroa ja koko helikopteritoimintaan jo yli 12 miljoonaa euroa.

Ministerityöryhmä muistuttaa, että viime vuonna saatu ratkaisu kopteritoimintaan liittyvien ensihoidon kustannusten siirtämisestä sairaanhoitopiirien vastuulle oli merkittävä asia toiminnan jatkuvuutta ja kehittymistä ajatellen. Ministeriryhmä toivookin, että toimialalle saadaan pitkäjänteinen työrauha.

Muilta osin ministeriryhmä esittää RAY:n hallituksen esitykseen vähäisiä muutoksia yhteensä 120 000 eurolla.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Janne Peräkylä, STM, puh. 09-1607 3873 s-posti [email protected]

Sivun alkuun