Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaalialalla pula ammattitaitoisista työntekijöistä

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.6.2006 7.30
Tiedote -

Lääninhallitusten arvio peruspalvelujen tilasta osoittaa, että pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä on koko maan kattava ongelma. Lääninhallitusten kunnille suorittaman kyselyn perusteella vain joka kuudennessa Suomen kunnassa on riittävä määrä kelpoisuusvaatimuksen täyttäviä sosiaalityöntekijöitä. Toisaalta muissa sosiaalialan tehtävissä ei vielä hyödynnetä riittävästi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien osaamista.

Arviointi vahvistaa sen, että sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistetty työ sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteen uudistamiseksi on tarpeen. Ylemmän korkeakoulu-tutkinnon suorittaneiden sosiaalityöntekijöiden ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien välinen työnjako on viimeinkin selkiytettävä, totesi ylitarkastaja Pirjo Sarvimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä. Annamme valtakunnalliset suositukset sosiaalialan ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteesta ja mitoituksesta vuoden 2006 loppuun mennessä. Tehtävärakenteen kehittäminen ei kuitenkaan yksin ratkaise sosiaalityöntekijäpulaa, vaan tämän lisäksi sosiaalityön koulutusta yliopistoissa on lisättävä, Sarvimäki jatkaa.

Sarvimäki puhui 14. kesäkuuta Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa, jossa Oulun läänin maa-herra Eino Siuruainen luovutti lääninhallitusten peruspalveluiden arviointiraportin sisäasiainministeriön kansliapäällikölle Ritva Viljaselle. Raporttiin sisältyy arviointi sosiaalihuollon henkilöstönriittävyydestä, tehtävärakenteesta ja mitoituksesta.

Sosiaalialan osaamista tulisi vahvistaa kaikilla tasoilla. Monissa sosiaalipalveluissa asiakkaiden palvelutarpeisiin vastataan yhä useammin hoitotyön osaamisella. Erityisesti vanhusten-, vammais- ja kehitysvammahuollossa sosiaalialan koulutuksen saaneita työntekijöitä on vähän suhteessa terveydenhuollon koulutuksen saaneisiin, totesi Sarvimäki. Edellä mainituilla tehtäväalueille sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työpanosta tulee lisätä. Erittäin tärkeää on turvata se, että sosiaali- ja terveydenhuollon ylimpään johtoon, keskijohtoon sekä läheisesimiestasolle saadaan vahvaa sosiaalialan asiantuntemusta. Palvelurakenteiden uudistuessa sosiaalihuollon johtajien ja esimiesten tehtävänä on tukea henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä niin, että riittävät ja laadukkaat, asiakkaiden tarpeisiin perustuvat sosiaalipalvelut varmistetaan.

Nyt tehty selvitys antaa hyvän pohjan lääninhallituksille ohjata ja valvoa sosiaalihuollon kelpoisuuslain toimeenpanoa alueilla ja varmistaa, että kunnissa on riittävä määrä päteviä sosiaalialan työntekijöitä, totesi Sarvimäki. Myönteistä on myös se, että kuntien välinen yhteistyö on lisääntynyt. Tätä kehitystä on tuettu Sosiaalialan kehittämishankkeessa kun kunnille on myönnetty kehittämisrahoitusta sosiaalipalvelujen alueelliseen ja seudulliseen järjestämiseen.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Pirjo Sarvimäki, STM, puh. (09) 160 73136, 050 3653802, [email protected]
Läänin sosiaalitarkastaja Maija Pelkonen, Oulun lääninhallitus, puh. 0205 178 706 tai 0400 273 790, [email protected]

Peruspalvelujen arviointiraportti löytyy sisäasiainministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.intermin.fi/julkaisu/272006

Sivun alkuun