Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja perustulokokeilun toteuttamisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2016 16.02
Tiedote 117/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta, jolla toteutettaisiin perustulokokeilu. Esityksen tavoitteena on toteuttaa perustulokokeilu, jotta voitaisiin arvioida, voidaanko perustulon avulla uudistaa sosiaaliturvaa siten, että erityisesti työn tekemiseen liittyvät kannustinloukut vähenisivät.

Suomen sosiaaliturvalainsäädännössä ei ole säännöksiä perustulosta, eikä nyt ehdotettavan kaltaista kokeilua ole aiemmin toteutettu. Lakiesityksessä ehdotetaan, että Suomessa toteutettaisiin perustulokokeilu vuosina 2017 ja 2018. Kokeilun toteuttamisesta vastaisi Kela.

Perustulokokeilun ensisijainen tavoite liittyy työllisyyden edistämiseen. Kokeilun tavoitteena on saada seurantatutkimukseen perustuva vastaus siihen, edistääkö perustulo työllistymistä.

Kokeiluun otettaisiin mukaan Kelan työttömyysturvaetuuksia saavat tietyin rajauksin. Kohdejoukosta poimittaisiin satunnaisotannalla 2 000 hengen kokeiluryhmä. Kokeiluun osallistuminen olisi pakollista, jotta kokeilusta saatavat tulokset eivät olisi vääristyneitä. Perustulon tasoksi esitetään 560 euroa kuukaudessa. Koska kyseessä olisi pakollinen kokeilu, alimman kokeiltavan perustulon taso tulisi asettaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan tasoa vastaavaksi. Perustulo olisi saajalleen verovapaata tuloa. Perustulon maksaisi Kela. Kokeilu tarkoittaa sitä, että perustuloa ei ryhdytä välittömästi maksamaan koko väestölle.

Perustulon vaikutuksia arvioitaessa kokeiluryhmää verrattaisiin verrokkiryhmään, joka koostuisi niistä kohdejoukkoon kuuluvista, jotka eivät saa perustuloa.

Kokeilun kohdejoukkoon eivät kuuluisi sellaiset ryhmät, joiden työllisyystilanteen parantamista perustulolla ei tavoitella, kuten vanhuuseläkkeellä olevat tai opiskelijat. Opiskelijoiden ensisijainen tavoite on tutkinnon suorittaminen.

Lakiehdotuksen tarkoituksena on toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan sisältyvä perustulokokeilu. Perustulokokeilu on yksi niistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on uudistaa sosiaaliturvaa vastaamaan paremmin työelämän muutoksia, muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi, vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa monimutkaista etuusjärjestelmää julkistaloudellisesti kestävällä tavalla.

Lausuntoaikaa on 9.9.2016 asti. Tämän jälkeen hallitus antaa esityksen eduskunnalle. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.tammikuuta 2017.

Lyhyesti

Kokeilu perustulosta 2017- 2018 

  • Tavoite: Saada tietoa perustulon vaikutuksista kokeiluun osallistuvien työllistymiseen sekä selvittää perustulon muita vaikutuksia.
  • Taso: 560 €/kk, veroton etuus. Tällä lasketaan saatavan riittävä kannustinvaikutus tilapäistöiden ja osa-aikatyön vastaanottamiseen.
  • Kohderyhmä: Suomessa asuvat 25-58 -vuotiaat, joille marraskuussa 2016 maksetaan työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
  • Otos: Edustava satunnaisotos 2000 kattaa koko maan. Kokeiluun osallistuminen pakollista, muu kohdejoukko toimii seurannan verrokkiryhmänä. Pakollisuus mahdollistaa tulosten luotettavamman seurannan ja arvioinnin.

Lisätietoja:

finanssineuvos Timo A. Tanninen p. 02951 63572, [email protected]
johtaja Liisa Siika-aho p. 02951 63085, [email protected]

Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sivun alkuun