Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ger kommunerna anvisningar om alternativa sätt att fortsätta tillhandahålla arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2020 18.46
Pressmeddelande 89/2020

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kommunerna att i samarbete med organisationer och andra aktörer ta fram alternativa sätt att tillhandahålla arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte under coronaepidemin.

Syftet med ministeriets anvisning av den 8 april är att minska ovissheten i kommunerna när det gäller hurdan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som kan tillhandahållas under epidemin. I samband med att regeringen förbjöd sammankomster med över tio personer den 16 mars 2020 stängde många kommuner verksamhetsställen där det ordnats arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade den 20 mars en anvisning till kommunerna om tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster på basnivå. I den ingick också allmänna anvisningar om den arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som kommunen ansvarar för att ordna. Enligt anvisningen kvarstår skyldigheten att ordna social- och hälsovårdstjänster också i undantagsförhållanden, och kommunerna ska trygga klienternas rätt att få de tjänster som de behöver enligt sina individuella behov.

Alternativa sätt att genomföra arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte behövs för klienter som önskar detta

På grund av smittorisken är det i dagsläget inte möjligt att bedriva verksamhet i grupp, om det innebär att flera personer fysiskt befinner sig i samma rum. Kommunen ska med alla medel försöka hitta alternativa sätt att fortsätta med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte också under undantagsförhållandena, i synnerhet när klienten önskar det.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan under coronavirusepidemin bestå av t.ex. träning på webben, distansuppgifter, individuella anvisningar och även verksamhet på arbetsplatser där det inte finns någon smittorisk. När nya former för verksamhet i rehabiliteringssyfte tas i bruk ska man alltid se till att det sker i samförstånd med den klient som deltar i arbetsverksamheten.

Socialvårdens roll framhävs under undantagsförhållanden

Social- och hälsovårdsministeriet påminner om att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte inte bara är sysselsättningsfrämjande service utan också socialservice. Kommunen ska i samtliga fall se till att ingens rätt till oundgänglig omsorg och försörjning äventyras.

Vid bedömningen av detta är socialvårdens roll särskilt viktig, eftersom en del av klienterna inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan vara personer som behöver särskilt stöd eller som annars riskerar att marginaliseras.

I egenskap av anordnare av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan kommunen avbryta denna verksamhet för den tid epidemin pågår, om den inte kan genomföra verksamheten på något annat sätt. Detta förutsätter att både arbets- och näringsbyrån och den som deltar i verksamheten har informerats om avbrottet. Att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avbryts innebär inte att klienterna går miste om sin förmån eller att deras utkomststöd sänks.

Utöver arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte lämpar sig den nya anvisningen också för andra socialvårdstjänster som tillhandahålls i grupp men där coronavirussituationen har gjort det svårare att tillhandahålla tjänsterna. Sådana tjänster är till exempel gruppverksamhet inom social rehabilitering eller arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Rekommendationerna i anvisningen gäller till och med den 31 juli 2020 och avser endast specialarrangemangen för den tid epidemin pågår.

Ytterligare information:

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Sivun alkuun