Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuva päivitetty

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2020 16.03
Tiedote 138/2020

Koronaviruspandemiasta johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle tarkoitettujen suojavarusteiden kysyntä on edelleen suurta kaikkialla maailmassa. Kotimainen valmistus on käynnistynyt, mikä helpottaa saatavuutta Suomessa.

Kirurgisten suu- ja nenäsuojainten, hengityssuojainten ja suojavaatteiden saatavuus on parantunut edelleen kahden viikon takaiseen verrattuna. Arvio suojakäsineitten ja suojavisiirien riittävyydestä on ennallaan. Useimpien suojavarusteiden käyttömäärät ovat hieman laskeneet kahden viikon takaiseen verrattuna.

Sairaanhoitopiirit, kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityiset yritykset tekevät Suomessa noin 90 prosenttia suojavarusteiden hankinnoista. Vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. Suojavarusteista on tehty yhteensä kuusi hankintaesitystä.

HVK ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta.

Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 –työryhmä), TEM:ltä saatavien suojavarusteiden kotimaisen tuotannon tilannetietoihin ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Tilannekuvasta tehdään päivittyvä kooste kahden viikon välein HVK:n ja STM:n verkkosivuille. Edellinen kooste julkaistiin 20.5.2020.

Suojavarusteiden käyttötarve vaihtelee tuoteryhmittäin

Suojavarusteiden riittävyys on olennaista koronapandemian aikana. Riittävyyteen ovat vaikuttaneet suojavarusteiden eri tuoteryhmien lyhyessä ajassa huomattavasti kasvanut kysyntä ja samanaikaisesti niiden heikentynyt saatavuus.

Tällä hetkellä kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia arvioidaan tarvittavan sairaaloissa noin 400 000 kappaletta vuorokaudessa. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon puolella tarve on lähes saman suuruinen, joten yhteenlaskettu tarve on noin 800 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 24 000 – 58 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 78 000 – 156 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä 

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta tällä hetkellä on seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys on tällä hetkellä hyvä.

  • Hankintatilanne maailmalla on edelleen parantunut kahden viikon takaiseen tilanteeseen verrattuna. HVK on tehnyt merkittävien kansainvälisten valmistajien kanssa pitkäaikaisista toimitussopimuksista, joihin sisältyy useita peräkkäisiä toimituksia.
  • Kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa on tehty pitkäaikaisia hankintasopimuksia.  

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) tilanne on kohtalainen.

  • HVK neuvottelee parhaillaan kansainvälisten valmistajien kanssa pitkäaikaisista toimitussopimuksista.
  • Kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja ja tilauksia on tehty.

Suojavaatteiden tilanne on hyvä.

  • Tilannetta pyritään helpottamaan priorisoimalla hankintatoimintaa suojatakkeihin.
  • Kansainvälinen tarjonta on parantunut.
  • Kotimaisille tuotantonsa aloittaville toimittajille on tehty tilauksia.

Suojakäsineiden tilanne on hyvä. 

  • HVK:lla on voimassa oleva pidempiaikainen toimitussopimus suojakäsineiden toimituksista ja lisäksi tehdään tilauksia muillekin toimittajille.

Suojavisiirien tilanne on hyvä. 

  • Kotimaiset yritykset ovat käynnistäneet suojavisiirien valmistuksen ja toimitukset.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti

Riittävyysarviot eivät ole poikkeusoloissa tarkkoja ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti.

Suojainten riittävyyteen vaikuttaa niiden tarkoituksenmukainen ja oikea käyttö. Toisaalta suojaimia koskevan kansainvälisen markkinatilanteen takia suojainten hankintaan ja toimituksiin liittyy tällä hetkellä vielä epävarmuutta.

Vaikka päävastuu suojainten hankinnasta on yliopistollisilla keskussairaaloilla, sairaanhoitopiireillä, kunnilla ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköillä, HVK kartoittaa omalta osaltaan suojavälinemarkkinoita, neuvottelee toimittajien kanssa ja pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia yhteistyömalleja eri toimijoiden kanssa suojainvälinetoimituksista. HVK myös rakentaa ja varmistaa pidempiaikaisia logistiikkaketjuja suojavälineiden saatavuuden varmistamiseksi.

Lisätiedot:

Lasse Ilkka, erityisasiantuntija, STM, p. 029 516 3 714
Jyrki Alkio, johtava asiantuntija, TEM p. 029 504 7103
Janne Känkänen, va. toimitusjohtaja, HVK, p. 029 505 1012

Sivun alkuun