Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sisäpiirirekisteristä tulossa työeläkeyhtiöille pakollinen

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.7.2014 8.11
Tiedote -

Lakiesitys työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon avoimuudesta on valmistunut. Esitykseen sisältyvät säännökset työeläkeyhtiön sisäpiiristä ja sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistuksia koskevasta julkisesta rekisteristä. Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty aikoo esittää hallituksen esityksen antamista eduskunnalle torstaina.

Uusilla hallintosäännöksillä lisätään työeläkejärjestelmän läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä vahvistetaan sen luotettavuutta.

"Sisäpiirisääntely ei ole aiemmin koskenut työeläkeyhtiöitä. Ne kuitenkin hallinnoivat lähes 100 miljardin euron sijoitusomaisuutta ja ovat useissa pörssiyhtiöissä suurimpien omistajien joukossa. Pidän perusteltuna, että säännöt ovat samat kuin muillekin finanssimarkkinoiden toimijoille. Työeläkejärjestelmässä läpinäkyvyys on erityisen tärkeää, koska kyseessä on lakisääteisesti työnantajilta ja työntekijöiltä kerätty varallisuus", ministeri Räty toteaa.

Työeläkevakuutusyhtiöissä sisäpiiriin kuuluisivat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja hänen varahenkilönsä, tilintarkastajat sekä sellaiset työeläkeyhtiön työntekijät, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiön sijoituspäätöksiin tai jotka muuten saavat säännöllisesti haltuunsa sisäpiiritietoa. Sisäpiiriin kuuluvien olisi jatkossa ilmoitettava työeläkeyhtiön ylläpitämään julkiseen sisäpiirirekisteriin pörssiosakeomistuksensa ja tekemänsä yli 5000 euron arvopaperikaupat. Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden lasten osakeomistuksia.

Sisäpiirirekisterin lisäksi laissa säädettäisiin jatkossa entistä tarkemmin muun muassa työeläkeyhtiöiden omistajaohjauksen periaatteista, palkitsemisjärjestelmistä, esteellisyydestä, eturistiriitatilanteisiin varautumisesta sekä johdon ja yhtiön välisistä liiketoimista. Yhtiön ja sen johdon sekä johdon lähipiirin väliset merkittävät liiketoimet, esimerkiksi asuntokaupat, olisivat esityksen mukaan jatkossa julkisia.

Sisäpiirirekisteriä ja yhtiön ja johdon välisten liiketoimien julkisuutta lukuun ottamatta esitys noudattelee jo viime syksynä kolmikantaisesti neuvoteltuja ratkaisuja työeläkeyhtiöiden hallinnon avoimuuden lisäämisestä. Esitysluonnos oli viime syksynä lausuntokierroksella. Lausuntokierroksen jälkeen esitykseen on lisätty sisäpiirirekisteriä koskevat pykälät ja muuhun sisältöön on tehty tarkennuksia.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Työeläkeyhtiöillä tulisi olla ajantasainen sisäpiirirekisteri viimeistään viiden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. Lakiesitys on julkinen torstaina valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Lisätietoja

valtiosihteeri Pia Pohja, p. 040 545 7285, [email protected]Muualla palvelussamme

Työeläkelaitosten hallintosääntelyn uudistaminen

Sivun alkuun