Hyppää sisältöön
Media

Seurantaraportti Suomen ikääntymispolitiikasta kansainvälisessä kontekstissa julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2021 15.05
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Suomen kansallisen ikääntymispolitiikkaa tarkastelevan ja arvioivan Madridin ikääntymistä koskevan kansainvälisen toimintasuunnitelman seurantaraportin. Raportissa avataan Suomessa tehtyä kehittämistyötä ja liitetään se osaksi kansainvälistä kontekstia.

Suomessa toteutettu ikääntymispolitiikka, sen tavoitteet ja sisällöt, ovat pitkälti yhteneväisiä YK:ssa asetettujen tavoitteiden kanssa. Raportin laadinnassa YK:n Euroopan talouskomissio UNECE kannustaa jäsenvaltioita osallistavaan "alhaalta ylös" -lähestymistapaan, joka ottaa mukaan kansalaisyhteiskunnan ja iäkkäät itsensä. Tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita saamaan palautetta toteuttamastaan politiikasta ja ohjelmista. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi seurantaraportista lausuntoja eri ministeriöiltä ja asiantuntijajärjestöiltä sekä kuntasektorin, kansalaisjärjestöjen, eturyhmien ja työmarkkinajärjestöjen edustajilta. Lausuntopyynnön vastaanottaneista 31 organisaatioista 26 antoi lausunnon.

Kansalliset raportit ovat tärkeä osa ikääntymispolitiikan tarkastelua ja arviointia, ja ne antavat perustan alueelliselle yhteenvetoraportille toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Kansallisen tason tarkastelun ja arvioinnin jälkeen YK:n alueelliset toimikunnat koordinoivat tietojen yhdistämistä omalla alueellaan. Tarkastus- ja arviointiprosessit huipentuvat YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD) yleiskatsaukseen.

Seurantaraportin taustalla on Madridissa huhtikuussa 2002 pidetyn toisen ikääntymistä käsittelevän maailmankokouksen hyväksymä Madridin kansainvälinen ikääntymistä koskeva toimintasuunnitelma (MIPAA). Toimintasuunnitelman täytäntöönpanon ja tavoitteiden toteutumiseksi toteutetaan viiden vuoden välein kansallinen raportointikierros, jossa tarkistetaan ja arvioidaan kansallista ikääntymispolitiikkaa. Toimintasuunnitelman toteutusta seurataan YK:n Euroopan talouskomissiossa (UNECE). 

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, STM, [email protected]
asiantuntija Elina Häkkinen, STM, [email protected]

Sivun alkuun