Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Lääkehoitojen arviointitoimintaa tulisi yhdenmukaistaa ja lääkehoitojen ohjaus saattaa kiinteäksi osaksi sote-palveluiden ohjausta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2023 12.04
Tiedote 56/2023

Valtakunnallisen ohjauksen tehostamiseksi lääkehoidot tulisi sisällyttää osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ohjausta. Lisäksi tavoitteina tulisi olla lääkehoitojen integraatio osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä edellytysten luominen palvelujen järjestäjille edistää rationaalista lääkehoitoa alueellaan. 

Lääkehoidot ovat tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta sekä terveydenhuollon palveluvalikoimaa. Vahva kansallinen ohjaus varmistaa, että tuetaan sellaisia lääkehoitoja ja palveluita, jotka mahdollistavat yhdenvertaisen, vaikuttavan ja kohtuuhintaisen hoidon. Lääkehoitojen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmien yhtäaikainen kehittäminen vahvistaa kansallista ohjausta.             

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmän alaisen ohjaus- ja rahoitusjaoksen selvityksessä arvioidaan lääkehoidon kansallisen ja alueellisen ohjauksen sekä lääkkeiden kansallisen arviointitoiminnan kehittämistarpeita ja hintakilpailun edistämistä. Avohoidon lääkkeiden rahoitusjärjestelmien osalta selvitystyön lähtökohdaksi otettiin pääministeri Marinin hallituksen sote-ministeriryhmän linjaus lääkekorvausten valtion osuuden siirtämisestä osaksi hyvinvointialueiden rahoitusta. Lääkehoidon ohjausta tulisi kuitenkin kehittää rahoitusmallista riippumatta.

Taloudellisesti kestävän lääkehoidon rahoituksen turvaaminen edellyttää uusien teknologioiden arviointitoiminnan ja hankintamenettelyjen kehittämistä ja vahvistamista, lääkkeiden elinkaaren hyödyntämistä sekä lääkkeiden hallittua käytöstä luopumista.

Lääkkeiden erilaisia hoidollisen ja taloudellisen arviointi- ja päätöksentekoperiaatteita ja - menettelyjä tulisi lähentää ja yhdenmukaistaa. Nykyisin menettelyt riippuvat siitä, käytetäänkö lääkettä avo- vai sairaalahoidossa. Arviointitoiminnan uudistamistyötä tulisi toteuttaa samassa yhteydessä EU:n HTA-asetuksen kansallisen toimeenpanon ja avohoidon lääkkeiden ehdollista korvattavuutta koskevan määräaikaisen lainsäädännön uudistamisen kanssa. 

Hintakilpailun edistämistä olisi jatkossa syytä tarkastella laajemmin kuin vain nykyjärjestelmän ominai-suuksia muokaten ja avohoidon tai laitoksissa käytettäviin lääkkeisiin keskittyen. Vaikutukset lääkkeiden saatavuuteen olisi huomioitava muutostarpeita arvioitaessa.

Lisätietoja:

johtaja Lauri Pelkonen, p. 0295 163 218, [email protected] (ohjaus- ja rahoitusjaoksen puheenjohtaja)
asiantuntija Aleksi Westerholm, p. 0295 163 763, [email protected] (ohjaus- ja rahoitusjaoksen asiantuntijasihteeri)

Sivun alkuun