Hyppää sisältöön
Media

Sanna Koulu: Lapsen oikeudet näkyvät lasten arjessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2020 15.42
Kolumni

Mitä yhteistä on kouluruokailun järjestämisellä, nuoren mahdollisuuksilla harrastaa lempilajiaan turvallisesti ja lapsille tiedottamisella ajankohtaisissa asioissa? Ilmeisin vastaus on, että kaikki edellä mainitut asiat ovat nousseet esille koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan aikana.

Kysymykseen on myös toinen oikea vastaus: kaikilla yllämainituilla sekä lukemattomilla muilla lasten ja nuorten arkeen liittyvillä kysymyksillä on kiinteä yhteys lapsen oikeuksien toteutumiseen. Kaikki yllämainitut aiheet ovat nousseet esiin eri tilanteissa aiemminkin, ja myös YK:n lapsen oikeuksien sopimusta valvova komitea on ottanut niihin kantaa.

Uusi julkaisu lapsen oikeuksista

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen määräyksiä, komitean suosituksia sekä muita Suomen perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita on koottu kattavasti keskiviikkona 20.5.2020 ilmestyneeseen selvitykseen Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta.

Esa Iivosen (MLL) ja Kirsi Pollarin (LSKL) laatimaa selvitystä käytetään pohjana kansallisen lapsistrategian valmistelussa. Tavoitteena on selvittää, miten lasten ja nuorten asemaa ja heidän oikeuksiensa toteutumista voitaisiin Suomessa parhaalla mahdollisella tavalla vahvistaa.

Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta -selvitys koostuu johdannosta ja viidestä luvusta. Johdantoon on tiivistetty olennaisimmat tulokset selvityksestä, kun taas varsinaisissa luvuissa käsitellään yksityiskohtaisesti tulevan strategian oikeudellista ja yhteiskunnallista kontekstia, ihmisoikeuksia koskevia velvoitteita ja suosituksia sekä yhteyksiä muihin toimintaohjelmiin ja strategioihin.

Kirjoittajat toteavatkin omassa blogissaan, että pitkäjänteisen ja kestävän lapsipolitiikan luominen edellyttää sen ankkurointia perus- ja ihmisoikeuksiin ja niiden aktiiviseen toteuttamiseen.

Lapsistrategialla kohti parempaa yhteiskuntaa

Lasten oikeuksien turvaaminen on nykytilanteessa korostuneen tärkeää. Lapsistrategian tavoitteena on koota yhteen laajaa tietoa, tutkimuksia ja osaamista eri toimijoilta, ja muotoilla parlamentaarisessa työssä suuntaviivat lapsimyönteiselle ja lapsen oikeuksiin perustuvalle yhteiskunnalle.

Kuten lapsiasiavaltuutetun tuoreessa vuosikirjassa todetaan, lapset voivat olla pieniä mutta heidän asiansa ovat suuria. Se on tärkeää muistaa myös koronakriisin aikanaan helpottaessa.

Sanna Koulu
Kansallisen lapsistrategian erityisasiantuntija

Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta -julkaisu ilmestyi 20.5.2020. Se on ladattavissa vapaasti valtioneuvoston julkaisuarkistosta. Selvityksen ruotsinkielinen käännös sekä painetut versiot valmistuvat myöhemmin. Strategiatyö jatkuu touko-kesäkuussa 2020 ja itse strategia julkistetaan joulukuussa 2020.

Sivun alkuun