Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Perhekeskuksista hyviä kokemuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.3.2006 6.00
Tiedote -

Perhekeskustoimintaa käynnistetään parhaillaan eri puolilla Suomea. Malleja perheiden palvelujen yhdistämisestä perhekeskuksiksi kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön tuella jo 30 paikkakunnalla.

Mitä perhekeskukset ovat?

Perhekeskus voi olla toimitila, jossa erilaiset lasten- ja perheiden palvelut ovat saman katon alla. Se voi olla myös palveluverkosto, jossa palvelut yhdistyvät toisiinsa aiempaa tiiviimmin. Tavoitteena on, että perheen käytössä on sekä äitiys- ja lastenneuvolan, päivähoidon, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen että koulun asiantuntemus. Myös kansalaisjärjestöjen osaamista hyödynnetään. Asiantuntijalähtöisen tiedon ohella perhekeskuksessa painotetaan vanhempien välistä vertaistukea ja vanhempien tarpeiden kuulemista.

Espoon perhekeskusmalli

Espooseen ajatus perhekeskustoiminnasta kantautui Ruotsin Leksandista. Espoossa kehitettiin toimintamalli, jossa neuvolan perinteiseen perhevalmennukseen liitettiin vauvan syntymän jälkeiset tapaamiskerrat. Valmennus toteutettiin vanhempainryhmissä, jotka kokoontuivat neuvoloissa, avoimissa päiväkodeissa ja asukaspuistoissa. Ohjaajina toimivat moniammatillisen työntekijäryhmien jäsenet. Valmennuksen sisällöt ja aiheet nousivat vanhempien tarpeista ja asiantuntijatiedosta. Valmennusryhmissä isät ja äidit jakaantuivat välillä omiksi ryhmikseen. Mallia pilotoitiin viidellä alueella Espoossa janyt sitä sovelletaan ja laajennetaan vähitellen kattamaan koko Espoon. Toimintaa laajennetaan myös sisällöllisesti, uusia toimintamuotoja ovat leikki-ikäisten vanhempainryhmätoiminta sekä erilaiset suunnatut vanhempainryhmät, esimerkiksi synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsiville äideille.

Missä muualla perhekeskustoimintaa kehitetään?

Perhekeskustoimintaa kehitetään eri puolilla Suomea. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia hankkeita on käynnissä Espoon lisäksi Helsingissä, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylän seudulla, Salon seudulla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Keski-Karjalassa (katso hankkeiden tarkemmat kuvaukset ja yhteystiedot liitteestä). Tavoitteena on vakiinnuttaa kehitetyt mallit ja levittää ne osaksi peruspalveluja myös muualle kuin hankekuntiin. Uusia perhekeskuksen käynnistämiseen tähtääviä hankkeita rahoitetaan huhtikuun 2006 loppuun mennessä tehtävien valtionavustuspäätösten mukaisesti.

Taustalla

Perhekeskustoiminnan kehittäminen asetettiin yhdeksi tavoitteeksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi (vuonna 2003). Tavoitetta toteutetaan Sosiaalialan kehittämishankkeen ja Kansallisen terveyshankkeen yhteistyönä valtakunnallisessa Perhe-hankkeessa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Riitta Viitala, Stakes, p. (09) 39 67 2111, 050-55 99 171
Projektipäällikkö Aino Ruotsalainen, Espoon kaupunki, p. 050 405 7830

Sivun alkuun