Hyppää sisältöön
Media

Pelastusalalla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä noussut huoli otettava vakavasti

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2021 16.01
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist ja sisäministeri Krista Mikkonen järjestivät perjantaina 17.12. pyöreän pöydän keskustelun seksuaalisen häirinnän torjumisesta pelastusalalla.

Tilaisuuteen osallistui ministeriöiden edustajien lisäksi useita pelastusalan järjestöjen edustajia. Keskustelut ovat osa hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa ja niiden tarkoituksena on kannustaa pitkäjänteiseen ja systemaattiseen työhön häirinnän ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi pois yhteiskunnasta kaikilla aloilla.

Keskustelussa kartoitettiin sitä, mitä pelastusalan organisaatioissa tehdään seksuaalisen häirinnän torjumiseksi ja minkälaisia lainsäädännöllisiä ja muita muutostarpeita pidetään olennaisina seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi yhteiskunnasta. 

Ajantasainen ohjeistus ja avoin keskustelukulttuuri työpaikoilla avainasemassa

Tänä syksynä on käyty keskustelua pelastusalalla koetusta seksuaalisesta häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta. Tutkimuksien ja työturvallisuuskyselyiden perusteella ongelma on laaja. Sisäministeriö on hyväksynyt syksyllä pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman, jonka tavoitteena on syrjintä- ja häirintävapaa pelastusala.

”Pelastusalan toiminnassa oleellista on luotettavuus ja kaikenlainen häirintä on vastoin pelastustoimen arvoja. Toimintaohjelma sisältää kolme toimenpidettä häirinnän ehkäisemiseksi: pelastustoimen kaikilla toimijoilla tulee olla käytössään häirintätilanneohjeet ja -menettelyt, ja pelastustoimen organisaatioiden on nimettävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori, joka toimii myös häirintäyhdyshenkilönä. Lisäksi pelastustoimen organisaatioiden tulee antaa henkilöstölleen koulutusta häirinnän ennaltaehkäisemiseksi,” sanoo ministeri Mikkonen.

Vaikka julkisuuteen on noussut kertomuksia pelastusalalla tapahtuneista seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun tapauksista, tutkimuksista tulee esille se, että työpaikoilla kynnys kertoa kokemuksista on korkea.

”Yksi suurista haasteista tässä ilmiössä on se, että monikaan ei uskalla kertoa kokemuksistaan leimautumisen tai työpaikan menettämisen pelossa. Meidän tulee olla rohkeita ja avoimia ilmiön käsittelyn suhteen. Asiaa on tärkeä nostaa ja pitää esillä, jotta ongelmat eivät jää piiloon organisaatioiden sisälle. Yhteiset toimet seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi ovat myös työelämän vetovoimatekijöitä”, toteaa ministeri Hanna Sarkkinen. 

Yhteisiin toimiin sitouduttu seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi

Keskustelussa mukana olleet pelastusalan toimijat ovat sitoutuneita seksuaalisen häirinnän kitkemiseen ja toimiin on jo tartuttu. Keskustelijat pitivät tärkeänä erityisesti avointa keskustelua seksuaalisesta häirinnästä ja johdon sitoutumista seksuaalisen häirinnän kitkemiseen sekä tasa-arvon vahvistamiseen.

”Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu on selkeästi yksi este sukupuolten tasa-arvon toteutumiselle. Miesvaltaisessa pelastustoimessa häirintä on kohdistunut erityisesti nuoriin naisiin, ja siten se osaltaan heikentää naisten tilannetta ja etenemistä työelämässä. Tärkeää on, että kun häirinnästä uskalletaan puhua, johto kantaa vastuun asian hoitamisesta ja sitoutuu toimiin seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi”, toteaa ministeri Blomqvist.

”Seksuaalista häirintää ei tule sietää millään alalla. Pelastusalan työkulttuurista nostetut epäkohdat on syytä ottaa vakavasti, eikä niitä voi lakaista maton alle. Tänään käyty keskustelu on askel eteenpäin ratkaisujen löytämiseksi seksuaalisen häirinnän kitkemiseen. Tarvitsemme kaikilta toimijoilta sitä sitoutumista niihin yhteisiin ponnisteluihin, mistä tänään kuulimme”, toteavat ministerit Sarkkinen, Blomqvist ja Mikkonen yhteisesti.


Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen järjestivät seksuaalisen häirinnän pyöreän pöydän 24.9.2021. Keskusteluun osallistui työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajia sekä työelämän, opetuksen ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntijoita. Perjantaina 17.12. järjestetty pelastustoimen seksuaalisen häirinnän pyöreä pöytä on jatkoa aikaisemmalle keskustelulle.

Lisätietoja

Juho Orjala, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen erityisavustaja, [email protected], p. 0295163415
Anna Abrahamsson, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin erityisavustaja, [email protected], p. 0295150029
Jukka Vornanen, sisäministeri Krista Mikkosen erityisavustaja, [email protected], p. 0405936791
 

Sivun alkuun