Hyppää sisältöön
Media

Palvelusetelikokeiluista tekeillä selvitys

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2018 11.10
Tiedote

Valtioneuvosto on käynnistänyt selvityshankkeen siitä, miten palveluseteli käytännössä toimii. Selvityksen toteuttaa Tampereen yliopisto. Selvitykseen liittyy läheisesti oikeusministeriön tuleva yhdenvertaisuusselvitys.

Asiakkaan valinnanvapauden ja asiakasarvon toteutuminen sote-palveluissa (VArvo) -selvityshankkeessa arvioidaan, miten asiakkaan valinnanvapaus ja asiakasarvo toteutuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa eli millaisia hyötyjä ja arvoja asiakas saa, kun hän asioi tietyn palveluntuottajan luona. Selvitys ottaa huomioon erilaisten palvelunkäyttäjäryhmien näkemykset, toiveet ja kokemukset valinnanvapaudesta sekä asiakkaan ja tuottajien näkökulmat, roolit ja motiivit.

Selvityksen tavoitteena on tuoda esiin valinnanvapauden edellytykset. Miten luodaan sellaiset olosuhteet, että ne tuottavat tavoitteiden mukaisia lopputuloksia. Palvelujen tuottajien toiminnan ymmärtäminen on keskeisellä sijalla valinnanvapauden toteutumista tutkittaessa – miten he suhtautuvat valinnanvapauteen ja sen mukanaan tuomiin toimintaympäristön muutoksiin. Millaiset palvelujärjestelmän ohjauksen mekanismit kannustavat tuottajia toimimaan asiakkaan ja palvelujärjestelmän kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

VArvo-selvityshanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman (TEAS) toimeenpanoa.  

Oikeusministeriön selvitys palvelusetelikokeilusta

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen, jonka kohteena on yhdenvertaisuuden toteutuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen liittyvissä valinnanvapauskokeiluissa ja sähköisissä palveluissa. Yhdenvertaisuuden toteutumista arvioidaan erityisesti kielellisen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Selvityksessä tuotetaan tietoa siitä, kuinka yhdenvertaisuuden eri ulottuvuudet tulisi ottaa huomioon tulevaisuuden sosiaali ja terveyspalveluiden tuottamisessa.
 
Osana selvitystyötä toteutetaan kirjallisuuskatsauksen lisäksi asiantuntija- ja sidosryhmähaastatteluja sekä asiakashaastatteluja kokeilualueilta. Selvitys valmistuu toukokuussa 2018. Arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy.

Lisätietoa 

Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM, p. 0295 163 256, [email protected]
Saara Leppinen, neuvotteleva virkamies, STM; TEAS-rahoitus, p. 0295 163 630, [email protected]
Katriina Nousiainen, ylitarkastaja, OM, p. 0295 150 275, [email protected] 

PASI alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun