Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Palvelulupaus-toimintamallista on julkaistu käsikirja

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.6.2018 9.59
Tiedote

Maakunnat voivat hyödyntää palvelulupauksen toimintamallin laadinnan tueksi tehtyä käsikirjaa, kun ne laativat strategisia suunnitelmia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, valmistelevat palvelulupausta, ja miettivät erilaisia asukkaiden ja asiakkaiden osallistumistapoja. Palvelulupaus-käsikirja maakunnan valmistelijoille sisältää palvelulupauksen tekemisen keskeiset askellukset sekä ehdotuksen palvelulupauksen sisältörakenteesta.

Palvelulupauksen toimintamalli on rakennettu sosiaali- ja terveysministeriön ja maakuntien valmistelijoiden yhteistyönä. 

Palvelulupaus annetaan maakunnan asukkaille

Uusia maakuntia rakennetaan tällä hetkellä kiivaalla aikataululla. Sote-lakiesityksiin on kirjattu uutena asiana maakunnan palvelulupaus, joka on maakunnan antama tahdonilmaisu asukkailleen. Maakunnat määrittävät miten, millaiset ja minkä tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut ne tarjoavat asukkailleen. Palvelujen minimitaso on määritetty erityislaeissa ja säädöksissä. Palvelut tulee järjestää asukkaiden tarpeet ja näkemykset huomioon ottavalla tavalla. Maakunta voi antaa palvelulupauksen sosiaali- ja terveyspalveluita laajemminkin. 

”Asukkaiden hyvinvointia ja arkea tukevat sujuvat, helposti saavutettavissa olevat palvelut. Palvelukokonaisuudet tulevat olemaan maakunnille ja niiden kunnille vetovoima- ja kilpailutekijöitä. Tätä tukee monialainen palvelulupaus”, Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki sanoo.  

Palvelulupaus voidaan laatia osana maakunnan palvelustrategiaa. Palvelustrategia ja -lupaus sisältyvät laajempaan maakuntastrategia-asiakirjaan. Tuleva maakuntavaltuusto päättää maakuntastrategiasta, palvelustrategiasta ja -lupauksesta. 

”Parhaimmillaan palvelulupauksen toimintamallista muodostuu jatkuvaan käyttöön soveltuva arvioinnin ja johtamisen työkalu, jolla vaikutetaan valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteiden saavuttamiseen”, Lehtimäki uskoo. 

Palvelulupauksen toimintamalli

Palvelulupaus-toimintamallin ja käsikirjan valmistelussa ovat aktiivisesti olleet mukana edustajat Etelä-Karjalan, Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnista. Kommentointiin osallistui myös muiden maakuntien edustajia. Valmistelutyö on linkittynyt sote- ja maakuntauudistukseen, ja on sitä kautta tukenut alueellista kehittämistyötä. Palvelulupaus toimintamallin valmistelutyö alkoi keväällä 2017 ja on ollut osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta.  

Osassa maakuntia lähdetään seuraavaksi kokeilemaan ja raportoimaan toimintamallin toimivuutta esimerkiksi eri palvelukokonaisuuksissa, millaiset osallistumis- ja osallistamismenetelmät ovat toimivia, tai millaiset palautekanavat ja seurantamittarit antavat riittävän monipuolista tietoa palvelujen järjestäjän järjestämistehtävän tueksi. Palvelulupauksen laadintaprosessissa maakunnat voivat hyödyntää samaan aikaan valmistellun Asiakasosallisuus-toimintamallin tuloksia.

Käsikirjan kirjoittamisesta ovat vastanneet Mikko Kenni Talent Vectiasta ja Vuokko Lehtimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä yhteistyössä valmistelutyöryhmän kanssa.   

Palvelulupauksen toimintamallista tuotetaan myös sähköinen versio, joka julkaistaan alueuudistus.fi-sivustolla myöhemmin kesäkuussa. Toimintamallin sivulle päivitetään jatkossa esimerkkejä hyvistä kokemuksista palvelulupauksen valmistelusta. 

Lisätietoa

hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki, p. 029 516 3256, vuokko.lehtimaki(@)stm.fi

PASI alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun