Hyppää sisältöön
Media

Viljami Hätönen:
Päivystysapu 116117 on mielekäs ja hyvä työpaikka

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2018 11.11
Kolumni

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnan neuvonta- ja ohjauspalvelu Päivystysapu 116117 laajenee vuodenvaihteessa koko Uudellemaalle. Tällä hetkellä se toimii jo kolmen sairaanhoitopiirin alueella.

Numeroon voi soittaa lisäksi Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, ja alkuvuonna 2019 toimintaan tulee mukaan myös muutama muu alue. Tavoitteena on saada palvelu käyttöön koko Manner-Suomessa vuoden 2019 aikana.

Päivystysapuun 116117 soittamalla ihmiset saavat neuvontaa ja ohjausta tilanteissa, jotka ovat kiireellisiä, mutta eivät varsinaisia hätätilanteita. Päivystysavussa toimivalle ammattilaiselle tämä tarkoittaa merkityksellistä ja haastavaa työtä, jossa ihmisiä autetaan heidän avuntarpeissaan. Hätätilanteissa yhteydenotto tehdään jatkossakin aina hätänumeroon 112.

Käyttöönottovaiheessa Päivystysavun järjestävät sairaanhoitopiirit. Reformiministeriryhmän kesäkuun linjauksen mukaisesti vastuu palvelun järjestämisestä kuuluu maakunnille. 

Ammattilainen ohjaa oikean avun luokse

Päivystysavussa puheluihin vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset. Toimintaa on lähdetty kehittämään tukeutumalla terveydenhuollon päivystysjärjestelmän rakenteisiin. Näin siksi, että valmiin perustan varaan on helpompaa ja nopeampaa käynnistää uudenlaista toimintaa. Samalla on pidettävä mieli ja mahdollisuudet kehitykselle avoimina, jotta emme lukittaudu nykyisiin toimintamalleihin. Päivystysapuun soittajalle on tärkeintä, että hänen kiireelliseksi kokemaansa ongelmaan saadaan riittävä apu ja mahdollisesti ratkaisu.

Palveluohjaus on harvemmin päivystystoimintojen parissa kuultu termi. Palveluohjauksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tai potilaan elämänhallintaa vahvistetaan ja hänen omia voimavarojaan tai verkostoaan hyödynnetään, jotta hän selviäisi haasteellisesta elämäntilanteesta. Päivystysavussa voidaan antaa palveluneuvontaa, jossa parhaimmillaan tunnistetaan soittajan ongelma ja hänet ohjataan saman tien oikean palvelun pariin.

Tavoite on minimoida soittajan pallottelu

Päivystysavun työntekijälle tämä tarkoittaa sitä, että hänen pitää osata tunnistaa ihmisten erilaisia palvelutarpeita. Lisäksi hänen on tunnettava alueensa palvelujärjestelmä. Yhden luukun periaatteella toimiminen edellyttää myös järjestelmältä joustoa sekä uudenlaisia toimintatapoja. Tavoite on minimoida soittajan pallottelu ja löytää järjestelmästä ihmislähtöisiä ratkaisuja. Yhteiset toimintaperiaatteet, toiseen palveluun ohjaamisen kriteerit ja toimintamalli ohjaukselle pitää suunnitella yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi sosiaalipalveluissa tämä tarkoittaa Päivystysavussa toimivien ammattilaisten osaamisen lisäämistä, jotta sosiaaliset ongelmat kyetään tunnistamaan. Lisäksi on sovittava kriteereistä, joiden perusteella asiakas ohjataan sosiaalipalvelujen palvelutarpeen arvioon.

Palveluketju alusta asti kuntoon

Yhden luukun periaatteella toimiminen lisää vastuuta. Soittajan ohjautuminen oikeaan palveluun aikaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä saattaa tuntua terveydenhuollon päivystyksen hektiseen arkeen verrattuna kevyeltä ja nopealta päätökseltä. Jos asiakkaan palveluketju alkaakin Päivystysavun ansiosta aivan muualta kuin varsinaisesta päivystyksestä, on tällä iso merkitys koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmälle. Kun asiakasta tuetaan ratkaisemaan ongelmaa omin voimavaroin, saattaa ongelma poistua kokonaan ilman käyntiä päivystyksessä. Vaikka Päivystysapuun soittaja ohjattaisiin lopulta palvelujen pariin, niin tuskin siitä on haittaa, että läheisten tarjoamaa turvaverkkoa on hieman tiukennettu tai käsikauppalääkkeillä vaivoja lievennetty jo etukäteen.

Päivystysapuun tarvitaan parhaat, motivoituneimmat ja osaavimmat ammattilaiset

Päivystysapuun soittajien ohjaus ja neuvonta on taatusti vähintään yhtä haastavaa työtä kuin ensihoidossa tai päivystyspoliklinikalla työskentely. Kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen ja hoito- ja tutkimusvälineiden puuttuminen pitää Päivystysavussa korvata ihmisläheisellä kohtaamisella, vuorovaikutustaidoilla ja laajalla tietämyksellä akuuttien ongelmien hoidosta. Asiakkaan ohjaaminen päivystyspoliklinikalle tarkistettavaksi on aina käytettävissä oleva vaihtoehto. Päivystysapuun soitetaan kuitenkin juuri siksi, että avun voisi aloittaa nopeasti, tehokkaasti ja ammattilaisen ohjauksessa. Päivystysapuun tarvitaan tähän työhön parhaat, motivoituneimmat ja osaavimmat ammattilaiset. Soittajien hyvinvointi ja heidän ongelmansa ratkaisemisen hintalappu riippuu teistä ammattilaisista.

Viljami Hätönen
Päivystysapu 116 117 projektikoordinaattori

Sivun alkuun