Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osatyökykyisten työllistyminen: Yhteinen tahtotila luotu – nyt sanoista tekoihin

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.4.2018 15.14
Tiedote

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt sitoutuivat viime joulukuussa etsimään yhdessä keinoja osatyökykyisten työllistymiseksi. Tänään järjestöt kokoontuivat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan ja työministeri Jari Lindströmin johdolla kertomaan, miten lupaukset käytännössä lunastetaan.

Yhteinen tahtotila on selvä: kaikki osapuolet sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi.

Työmarkkinajärjestöt painottivat erityisesti omien verkostojensa, jäsenjärjestöjensä ja koulutustapahtumiensa hyödyntämistä sekä tiedon välittämisessä että asenteiden muokkaamisessa. Jo olemassa olevat rakenteet luovat hyvän pohjan tavoittaa laaja joukko työelämän toimijoita.

Sote- ja vammaisjärjestöillä on tärkeä rooli sillanrakentajina ruohonjuuritason toimijoiden ja työmarkkinajärjestöjen välisessä yhteistyössä. Ne tarjoavat myös matalan kynnyksen toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa.

Työn murros ja digitalisaatio tuovat mukanaan muutoksia, jotka hyödyttävät myös osatyökykyisiä, kun työn joustot ja mukauttaminen on entistä helpompi toteuttaa.

Työmarkkina-, sote- ja vammaisjärjestöjen konkreettiset teot kootaan yksiin kansiin ja julkaistaan myös videotallenteena vielä huhtikuun aikana.

Yhteinen sitoumus perustuu joulukuussa 2017 allekirjoitettuun julkilausumaan. Se on osa hallituksen OTE-kärkihanketta, jolla pyritään parantamaan osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla.

Yhteistyöhön ovat sitoutuneet:

Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Invalidiliitto, KT Kuntatyönantajat, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Näkövammaisten liitto, SAK, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, STTK, Suomen yrittäjät ry, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS, Vates-säätiö sekä
Vammaisfoorumi.                   

Lisätietoja

hankejohtaja Päivi Mattila-Wiro, STM, p. 0295 163 467, [email protected]

Sivun alkuun