Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Opas: Hyvällä hygienialla infektiot kuriin päivähoidossa

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.4.2006 9.30
Tiedote 120/2006

Päiväkotilapset sairastavat noin kaksi kertaa enemmän kuin kotona hoidettavat lapset. Suurin osa sairastelusta johtuu infektioista, joiden määrään voidaan vaikuttaa hygieniakäytännöillä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti tiistaina 4. huhtikuuta oppaan, joka ohjaa päivähoitohenkilöstöä infektioriskin vähentämisessä. Oppaan pääsisältönä ovat käytännön toimenpideohjeet, mutta se tarjoaa myös perustietoa tautien aiheuttajista ja niiden tarttumisesta sekä päivähoitoikäisten tartuntataudeista.

Päivähoitohenkilöstön kannattaa ottaa kodit mukaan hygieniakehittämistyöhön. Oppaan liitteenä on kirjeluonnos, jota voi käyttää apuna tiedottamisessa huoltajalle. Hygienian tehostamiseksi voidaan myös käynnistää kunnan, kaupunginosan tai päivähoitoyksikön tasolla hygieniaprojekti. Siten lasten sairastavuuden vähentäminen tulisi osaksi kunnan lapsipalvelujen parantamista.

Kun sairastelu vähenee, lapset viihtyvät ja jaksavat paremmin päivähoidossa. Merkittävä välillinen hyöty on myös antibioottien käytön ja siitä aiheutuvan antibioottiresistenssin väheneminen. Samalla terveydenhoitokulut vähenevät ja vanhemmat ovat vähemmän poissa työstä. Päivähoitohenkilöstökin sairastelee harvemmin ja jaksaa vastaavasti töissä hyvin.

Oppaassa mainitaan esimerkiksi oululainen tutkimus vuodelta 1999, jonka aikana päiväkotilasten infektio-oirepäivät vähenivät 16 prosentilla ja vanhempien poissaolot työstä 24 prosentilla, kun hygieniaa tehostettiin. Välikorvantulehdukset vähenivät 27 prosentilla ja mikrobilääkkeiden käyttö 24 prosentilla.

Julkaisutiedot: Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:28. Opasta myy Yliopistopaino puh. (09) 7010 2363 tai www.yliopistopaino.fi/kirjamyynti Opas löytyy STM:n verkkosivuilta osoitteesta www.stm.fi > Julkaisut >2005.

Lisätietoja: Lääkintöneuvos Merja Saarinen puh. (09) 160 74030, ylilääkäri Leena Soininen puh. (09) 16073881, sosiaali- ja terveysministeriö.

Sivun alkuun