Hyppää sisältöön
Media

Nuoret tupakoivat entistä vähemmän

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2005 11.00
Tiedote -

Nuoret tupakoivat aiempaa vähemmän ja asenteetkin ovat muuttuneet tupakoinninvastaisiksi. Myönteinen muutos tupakoinnin yleisyydessä koskee ennen kaikkea teini-ikäisiä, ilmenee Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen julkaisemasta Nuorten terveystapatutkimuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut tutkimusta. Täysi-ikäisten eli 18-vuotiaiden tupakointikokeilut ja säännöllinen tupakointi ovat pysyneet pääosin ennallaan. 18-vuotiaista pojista tupakoi päivittäin 34% ja tytöistä 33%.

Tytöillä 90-luvun puolivälistä jatkunut tupakoinnin nousu on vihdoin pysähtynyt. Kaikkiaan sukupuolten väliset erot tupakoinnin yleisyydessä ovat vähäiset: 14-18-vuotiaista nuorista 22% tupakoi päivittäin: tytöistä 23% ja pojista 22%.

Päivittäin savukkeita polttavien 14-vuotiaiden osuus on laskenut vuodesta 2001. Tuolloin tytöistä 15% ja pojista 13% tupakoi päivittäin, nyt luvut ovat 10 % ja pojista 7 %. Myös 16-vuotiaiden keskuudessa kehitys on ollut myönteistä: vuonna 2001 tämänikäisistä pojista tupakoi päivittäin 29% ja nyt 23 %, tytöistä 31 % ja nyt 27 %.

Nykyisten vähemmän tupakoivien teini-ikäisten aikuistuessa saattavat myös nuorten aikuisten tupakointiluvut laskea vähitellen. Erityisesti nuorten asenteet tukevat käsitystä siitä, että olemme siirtymässä yhteiskuntaan, jossa vain pieni vähemmistö tupakoi.

Tupakoinnillahuono imago

Nuorten mielikuva tupakoinnista oli kielteinen. Valtaosa nuorista (noin 70 %) oli samaa mieltä väittämän "Tupakointi on luuserien puuhaa" kanssa. Mitä nuoremmasta ikäryhmästä oli kyse, sitä todennäköisemmin väittämään yhdyttiin, mutta vielä 18-vuotiaistakin noin puolet oli tätä mieltä. Iän myötä myös epävarmuus väittämään suhtautumisessa kasvoi. Vaikea sanoa -vaihtoehdon valinneiden osuus oli hieman yli neljännes, kun se 12-vuotiailla oli vain noin joka viides.

Maamme pitkäjänteisen ja johdonmukaisen tupakkapolitiikan ansiosta suomalaisnuorilla on poikkeuksellisen positiivinen asenne savuttomuuteen. Myös Euroopan unionin komissio pitää asennemuokkausta tärkeänä tupakoinnin vähentämisessä. Komissio on käynnistänyt kaikissa EU:n jäsenmaissa HELP-viestintäkampanjan, jonka avulla pyritään tekemään nuorten tupakoinnista vähemmän houkuttelevaa ja edistämään savuttomuutta.

Nuoret suopeita tupakointirajoituksille

Tupakointirajoitukset ovat saaneet nuorison hyväksynnän. Nuorison tupakkatuotteiden ostoa rajoitettiin jo 1976 voimaan tulleessa tupakkalaissa, jolloin myyntikielto koski alle 16-vuotiaita. Vuonna 1987 nuorista (14-18-vuotiaista) 83 prosenttia hyväksyi alle 16-vuotiaille suunnatun myyntikiellon. Kun myynti-ikäraja vuonna 1995 nostettiin 18 vuoteen, uuden kiellon hyväksyi aluksi vain 66 %. Tämän jälkeen tilanne on ratkaisevasti muuttunut. Nyt kiellon hyväksyy yhdeksän kymmenestä 14-18-vuotiaasta ja 12-vuotiaista lähes kaikki. Myyntikiellon osalta merkittävää on, että omaan ikäryhmään kohdistuva kielto hyväksytään lähes yksimielisesti.

Jo vuonna 1997 valtaosa 14-18-vuotiaista nuorista (88) % katsoi, että tupakoimattomille tulisi järjestää savuttomia tiloja kahviloissa, baareissa ja ravintoloissa. Tupakansavulle altistumista näissä tiloissa rajoitettiinkin sittemmin vuonna 2000 asteittain voimaanastuneella lailla. Kevään 2005 tutkimuksessa nuoret olisivat valmiita pidemmälle meneviin rajoituksiin, jopa täydelliseen savuttomuuteen. 14-18-vuotiaista 62 % ja 12-vuotiaista lähes kaikki ovatkin samaa mieltä väittämän kanssa "Kahviloiden, baarien ja ravintoloiden tulee olla savuttomia".

Nuoret suhtautuivat ravintoloiden ja kahviloiden savuttomuuteen myönteisemmin kuin aikuiset ja he hyväksyivät savuttomuuden ennen aikuisia. Aikuisväestön suhtautuminen ravintoloiden ja baarien tarjoilutilojen täydelliseen savuttomuuteen on vasta tänä vuonna samalla tasolla kuin 14-18-vuotiaiden nuorten mielipiteet paljon aikaisemmin.

Selityksenä voi olla, että savuttomuus ja tupakointirajoitukset ovat olleet osa nuorten jokapäiväistä elämää suurimman osa heidän elämästään. Näin ollen nämä nähdään luonnollisena osana fyysistä ympäristöä. Tämän päivän 12-vuotiaat olivat 7-vuotiaita ravintolatupakointirajoitusten tullessa voimaan. Nuorten myönteinen suhtautuminen savuttomuuteen voidaan yhdistää myös yleisemmin koko yhteiskunnassa käytyyn keskustelun savuttomuudesta ja tupakoinnin haitoista.

Tupakansavulle altistuminen vähentynyt voimakkaasti

Tupakansavuisissa tiloissa oleskelevien nuorten osuus on vähentynyt merkittävästi vuodesta 1991, jolloin sitä ensimmäisen kerran mitattiin Nuorten terveystapatutkimuksessa. Tuolloin joka kymmenes 12-vuotias oleskeli päivittäin tupakansavuisissa tiloissa. Vuonna 2005 vain joka sadas altistui vastaavasti. Eniten altistuvilla 18-vuotiailla pojillakin osuus oli puolittunut (29 % vs. 16 %). Vain yksittäiset 12-vuotiaat altistuvat enää yli 5 tuntia päivittäin ja 18-vuotiaistakin vain joka 50.

Näin merkittävä altistuksen väheneminen heijastaa sekä lainsäädännön avulla aikaan saatua tupakoinnin vähenemistä julkisissa tiloissa, mutta etenkin nuoremmissa ikäryhmissä kyse on mitä todennäköisimmin tupakoinnin harvinaistumisesta kodin sisätiloissa. Vanhempien käyttäytyminen on avainasemassa.

Julkaisu Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977-2005. Nuorten terveystapatutkimus 2005; Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta osoitteessa www.stm.fi > Julkaisut

Julkaisua myy Yliopistopainon kustannus, puh. 09-7010 2363

Lisätietoja:

Professori Arja Rimpelä, Tampereen yliopiston terveystieteen laitos, puh. 050-569 8285

Tutkija Susanna Rainio, Tampereen yliopiston terveystieteen laitos, puh. 040 577 3413

Neuvotteleva virkamies Olli Simonen, STM, puh. 09-160 74376

>> Selvitys nuorten tupakoinnista, pdf 492 kt

Sivun alkuun