Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Noin 300 lausuntoa päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.9.2016 13.55
Tiedote 135/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö sai valmisteilla olevasta päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta noin 300 lausuntoa. Lausuntoja pyydettiin luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö analysoi parhaillaan lausuntopalautetta, ja keskeisistä havainnoista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutoksia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuun aikana. Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhteen sovitetusti siten, että ne tukevat myös sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista.
Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja siirtymäajaksi tulee 1–2 vuotta.

Lausuntokierroksella olleet esitykset perustuvat hallitusohjelmaan ja reformiministeriryhmän linjauksiin.

Lausunnot ovat julkisia. Yhteenvetotaulukot lausunnonantajista on koottu Excel-muotoon. Taulukot ovat nähtävillä osoitteessa alueuudistus.fi täällä (Lausuntopyynnöt) sekä täällä (Päivystys ja erikoissairaanhoito)

Lisätietoja:

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 02951 63382, (rakenteiden uudistus, 19.9. jälkeen), [email protected]
hallitusneuvos Anne Koskela, p. 02951 63384 (terveydenhuoltolaki), [email protected]
hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila (sosiaalihuoltolaki), p. 0295163406, [email protected]
lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 02951 63385 (erikoissairaanhoito), [email protected]
erityisasiantuntija Lasse Ilkka, p. 0295 163995 (ensihoito), [email protected]

Sivun alkuun