Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Esteettömyys lisää sosiaalista tasa-arvoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2009 10.38
Tiedote -

"Yhteiskunnan esteettömyys ja saavutettavuus ovat kestävän kehityksen laatutekijöitä ja oleellisia yhdenvertaisuuden osia. Ne lisäävät sosiaalista tasa-arvoa eri kansalaisryhmien kesken ja parantavat vammaisten ja vanhusten mahdollisuuksia itsenäiseen toimintaan sekä vähentävät palvelujen tarvetta. Vammaisten, vanhusten ja lasten toiminnan hyvä suunnittelu vähentää myös kustannuksia", sanoi peruspalveluministeri Paula Risikko tiistaina 1. syyskuuta vammaispoliittisen ohjelman valmistelutilaisuudessa Rovaniemellä.

"Kun laki vaikeavammaisten henkilökohtaisesta avusta astuu voimaan tänään 1. syyskuuta voimme luoda vaikeavammaisille paremmat mahdollisuudet selviytyä päivittäisistä toimista. Samalla parannetaan heidän mahdollisuuksiaan aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen yhteiskunnassa, työelämässä, opiskelussa sekä vapaa-aikana. Laki antaa vaikeavammaisille hyvät edellytykset täysipainoiseen elämään", totesi ministeri Risikko.

Vaikeavammainen henkilö, joka tarvitsee välttämätöntä apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella, on oikeutettu henkilökohtaiseen apuun. Kun henkilökohtainen apu yhdistetään muihin vammais- ja sosiaalihuollon palveluihin ja tukitoimiin vähenee vammautumisesta aiheutuva syrjäytymisriski huomattavasti.

Taustaa vammaispoliittisesta ohjelmasta

Vammaispoliittista ohjelmaa, jossa linjataan seuraavien vuosien vammaispolitiikan keskeiset toimenpiteet, laaditaan vammaisten oikeudenmukaisen aseman turvaamiseksi. Ohjelma on tarkoitus saada valmiiksi alkuvuonna 2010.

Valmistelu tapahtuu valtion eri hallinnonalojen edustajien, valtakunnallisen vammaisneuvoston ja Vammaisfoorumin yhteistyönä. Työtä ohjaa ja tukee ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina eri hallinnonalat, vammaisjärjestöt, Suomen kuntaliitto, työnantaja ja -tekijäjärjestöt ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Vammaispoliittista ohjelmaa valmistellaan viidessä aluetilaisuudessa Suomessa. Rovaniemen tilaisuus 1.9. oli toinen, ensimmäinen tilaisuus pidettiin Etelä-Suomen alueella Kouvolassa 28.8. Seuraavat tilaisuudet ovat 2.9. Oulussa ja 5.10. Kuopiossa. Länsi-Suomen läänin tilaisuuden aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Aini Kimpimäki, STM, puh. (09) 160 74133
Lääninsosiaalitarkastaja Eine Heikkinen, Lapin lääninhallitus, puh. 071 876 2653

Muualla palvelussamme

Vammaispalvelut
Vammaispoliittinen ohjelma


Muualla verkossa

Valmisteluseminaarien ohjelmat (Valtakunnallinen vammaisneuvosto)

Paula Risikko
Sivun alkuun