Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Terveyden edistäminen seuraavaan hallitusohjelmaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2007 6.30
Puhe -

Terveyden edistäminen on tietoista väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttamista. Toimilla lisätään ihmisten terveyttä ja toimintakykyä, vähennetään sairauksia ja tapaturmia sekä pyritään pienentämään väestöryhmien välisiä terveyseroja. Terveyden edistäminen on kannattavaa toimintaa paitsi yksilön, myös kunnan ja valtion sekä yritysten kannalta. Terveyden edistäminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on otettava vahvasti seuraavan hallituksen ohjelmaan, painotti peruspalveluministeri Liisa Hyssälä tiistaina 30.1.2007 Helsingissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on nostanut viime vuosina voimakkaasti esiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perustana että laajempana yhteiskunnallisena toimintana. Tänä vuonna terveyden edistämisen kehittämishankkeille jaetaan määrärahaa aiempaa enemmän.

Terveyttä ja hyvinvointia edistetään parantamalla terveyden edellytyksiä, väestön elinoloja, elinympäristöä, koulutusta, perheiden toimeentuloa ja omia voimavaroja, yhteisöllisyyttä ja elämänhallintaa paremman terveyden saavuttamiseksi. Palvelujärjestelmän on kyettävä vastaamaan väestön terveystarpeisiin.. Terveyden edistäminen ei ole yksin terveydenhuollon tehtävä, vaan se koskettaa monia hallinnonaloja ja muita toimijoita ja tulee siksi ottaa huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, joka muokkaa arkipäiväistä elin- ja toimintaympäristöä.

Kunnilla on ministeri Hyssälän mukaan keskeinen rooli terveyden edistämisessä, jossa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS) tärkein haaste on säilyttää tai luoda vahvat peruspalvelut, jotka turvaavat ehkäisevät palvelut lähellä kansalaisten arkielämää. Toinen haaste on luoda pohja toimivalle sektorien väliselle yhteistyölle, esimerkiksi terveystoimen ja koulutoimen yhteistyölle. Uudistusten tulee tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että poikkihallinnollisena toimintana. Peruskuntatasolla tehdään suuri osa kansalaisten elinolosuhteisiin vaikuttavista päätöksistä. Maassamme on myös vahva kansanterveysjärjestökenttä. Järjestöjen panos terveyden edistämisen kokonaisuudessa on varsin merkittävä.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun