Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Haasteena ajanmukaisten sairaalakiinteistöjen kehittäminen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2008 6.00
Tiedote -

”Sairaalat ja muut julkiset laitokset ovat yhtä tärkeä osa suomalaista infrastruktuuria kuin tiet ja muut väylät. Kyseessä on merkittävä kansallinen omaisuus. Suuri osa sairaalarakennuksistamme on kuitenkin nyt ikääntymässä ja päässyt huonoon kuntoon. Kosteusvauriot ja homeongelmat vaivaavat rakennuksiamme. Sairaaloiden kunnosta on pidettävä huolta. Haasteenamme on rakentaa ajanmukaisia sairaalakiinteistöjä tulevaisuuden muuttuneisiin tarpeisiin ja muuttuviin uusiin hoitokäytäntöihin”, sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä totesi Valtakunnallisen sairaalakiinteistöjen kehittämisprojektin (VALSAI) loppuseminaarissa Säätytalossa tiistaina 17. kesäkuuta 2008.

”Työsuojelusta vastaavana ministerinä kannan syvää huolta julkisten rakennusten kunnosta ja niissä toimivien kansalaisten terveydestä. Tämän vuoden huhtikuun alussa asetin poikkihallinnollisen työryhmän, jonka tehtävänä on pureutua julkisten rakennusten kosteusvaurio- ja homeongelmiin”, ministeri Hyssälä sanoi.

”Sairaanhoitopiireillä on näin velvollisuus huolehtia sairaalarakennustenkunnosta ja ilmanvaihdon toimivuudesta niin, että työntekijöiden ja potilaiden terveys ei vaarannu. Työnantajat ovat työturvallisuuslain mukaan vastuussa terveellisistä työoloista. Keskussairaaloiden patoutunut korjaamistarve ilmeni sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä (2003-2005)”, ministeri Hyssälä sanoi.

”Terveydenhuolto ja sairaanhoito tulevat lähivuosina kohtaamaan mittavia haasteita väestön ikääntymisen, kasvukeskuksiin keskittymisen sekä hoitohenkilöstöpulan vuoksi. Ennen kuin ryhdytään peruskorjaamaan sairaaloita, on hyvin tärkeää arvioida missä ja millaisissa sairaaloissa tulevaisuuden hoitotyötä oikeasti tehdään”, ministeri Hyssälä painotti.

”Keskeinen haaste tulevaisuuden sairaaloille tulee olemaan jatkuvasti kehittyvä lääketieteen tutkimuksen taso, uudet teknologiat ja muuttuvat hoitokäytännöt. Tämä luo lisähaasteen sairaalasuunnittelijoille ja sairaalarakennuksia rakentaville yrityksille”.

”VALSAI-projekti on esimerkillinen tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa moniammatillisella yhteistyöllä eri alojen asiantuntijat ovat yhdessä hakeneet ratkaisuja mittavan kansallisen haasteen ratkaisemiseksi. VALSAI-projektin tulosten jalkauttaminen on nyt tehtävä taitavasti ja tehokkaasti”.

”VALSAI-projektin jatkohankkeissa on huolehdittava siitä, että sairaaloiden toimitiloja peruskorjataan ja rakennetaan tulevaisuuden hoitotyön tarpeisiin. Toimitilojen on oltava mahdollisimman hyvässä kunnossa ja turvalliset tehdä vaativaa tutkimus- ja hoitotyötä. Tällöin ne ovat myöskin turvallisia sairaaloissa hoidettaville potilaille. Korkeatasoista lääketieteen tutkimus- ja hoitotyötä ei voi toteuttaa välttävän arvosanan toimitiloissa”, ministeri Hyssälä totesi.

Lisätietoja: erityisavustaja Marja Tallavaara, puh. (09) 160 73754, 040 501 2889

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun