Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Alkoholin haittoja ei pidä hyväksyä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2003 12.28
Puhe -

Hallitus on tänään - ensimmäisen kerran Suomen historiassa - vahvistanut alkoholipoliittiset linjauksensa valtioneuvoston periaatepäätöksen muodossa. Alkoholi kuuluu jossain muodossa monen suomalaisen arkeen tai juhlaan. Samalla sitä voidaan pitää vakavimpana yksittäisenä uhkatekijänä kansanterveydelle ja hyvinvoinnille. Haitat ovat keskuudessamme, ja kohtaamme niitä jokapäiväisessä elämässämme eri muodoissa.

Hallituksen päätös on tehty pakkotilanteessa: Jos verotusta ei alennettaisi, olisimme valtavan matkustajatuonnin ja siitä seuraavan pimeän kaupustelun kanssa vielä huonommassa tilanteessa. Todellinen ratkaisu tehtiin silloin, kun Euroopan Unioni ei hyväksynyt Suomelle pysyvää poikkeusta käsittämättömän suuriin alkoholin matkustajatuontioikeuksiin.

Alkoholihaitat uhkaavat lähivuosina kasvaa entisestään. Vaikka tilanne on vakava, seurauksia ei saa jäädä odottamaan. Uhat on käännettävä mahdollisuudeksi. Kysymys on siitä, millaisen yhteiskunnan haluamme - mitä haittoja olemme valmiit maksamaan ja sietämään. Alkoholin aiheuttamia haittoja ehkäistään parhaiten edistämällä yleisesti kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen tärkein sanoma on, että haittoja ei pidä hyväksyä. Alkoholia ei olla kieltämässä eikä periaatepäätös muutoinkaan pyri palaamaan mihinkään vanhaan. Päinvastoin: Alkoholipolitiikka perustuu jatkossakin siihen, että jokainen päättää itse juomisestaan. Sen sijaan haitat ovat yhteinen asia. Emme saa hyväksyä esimerkiksi sitä, että lapsi kärsii turvattomuudesta, kun vanhemmat käyttävät liikaa alkoholia.

Periaatepäätöksen päätavoitteet ovat lasten ja perheiden hyvinvoinnin turvaaminen sekä alkoholin riskikäytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentäminen. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan nyt päätettyjen mittareiden avulla. Hallitus palaa asiaan keväällä 2006 eduskunnalle annettavassa sosiaali- ja terveyskertomuksessa.

Alkoholin ilot ja haitat koskettavat siis arkeamme ja juhlaamme. Erityisen merkittävää on, mitä tapahtuu ihmisten arkielämän ympäristöissä – kodeissa, kouluissa, työpaikoilla, vapaa-ajan- ja asumisympäristöissä. Alkoholiohjelman perusajatus on, että ongelmiin puututaan mahdollisimman lähellä kansalaista ja lähiyhteisöille annetaan myös välineitä tarttua ongelmiin. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia elinympäristöönsä lisätään, valvontaa kohdennetaan kansalaisten toiveiden mukaan ja ehkäisevää päihdetyötä tuodaan lähemmäs arkielämää.

Voidaan sanoa, että kaikki keinot, joilla alkoholihaittoja voidaan ehkäistä, ovat tiedossamme. Kun uusia keinoja ei ole olemassa, on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti vanhojen yhdistelmiä. Eri keinojen tehokkuudesta on olemassa valtava määrä tieteellistä tutkimusta.

Hallitus tekee kaikkensa, että alkoholihaitat vähenisivät, mutta se ei kykene siihen yksin. Suunnan näyttämisen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön ja muiden ministeriöiden asiaan liittyvät ohjelmat ja keinot käydään läpi ja koordinoidaan yhteen suuntaan: alkoholihaittojen vähentämiseen.

Haittojen ehkäisy ja hoitaminen edellyttävät valtionhallinnon, kunnallishallinnon, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän sekä kaikkien kansalaisten panosta. Siksi valmistelemme tämän syksyn aikana myös laajan alkoholiohjelman yhdessä kuntien, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Kaikkien toimijoiden kaikki tavoitteisiin vaikuttavat keinot otetaan siis syksyn aikana valmistuvassa alkoholiohjelmassa käyttöön. Yhteistyö eri ministeriöiden ja muiden tahojen kanssa on jo alkanut hyvässä hengessä.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun