Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Blomqvist: Budjetointi on tasa-arvopolitiikkaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2020 13.51
Kolumni
Ministeri Thomas Blomqvist

Ensi vuoden budjettineuvottelut ovat tärkeitä myös tasa-arvonäkökulmasta. Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, muun muassa talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa. Tällä on myös kytkös tietopohjaisen päätöksenteon vahvistamiseen. Tilastotietojen ja vaikutusarviointien avulla pystymme parantamaan päätösten läpinäkyvyyttä, vaikuttavuutta ja oikeudenmukaisuutta, myös tasa-arvonäkökulmasta.

Hallituksen budjettiesityksessä ministeriöt ovat keränneet sukupuolten tasa-arvon kannalta merkittävän talousarvioesitykseensä sisältyvän toiminnan – määrärahat, tavoitteet, tiedot – yhteenvedoksi. Useita vuosia käytössä ollutta tapaa on tänä vuonna kehitetty ja koronakriisin tuomista vaikeuksista huolimatta ministeriöt ovat onnistuneet paremmin kuin koskaan.

Yhteenvetotarkastelu antaa päätöksentekijälle mahdollisuuden nopeasti tarkistaa, miten eri hallinnonalojen toiminta ja määrärahaesitykset vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon. On meidän kaikkien etu, että budjetin tahattomista ja välillisistäkin sukupuolivaikutuksista olisi mahdollisimman hyvin tietoa jo valmisteluvaiheessa. Siten voidaan vähintäänkin etsiä vähiten epätasa-arvoinen ratkaisu.

Hallituksella on paljon tasa-arvotavoitteita ja niitä toteutetaan mm. tasa-arvo-ohjelmalla ja samapalkkaisuutta edistämällä. Myös naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyä ja uhrien palveluita vahvistetaan.

Erityisesti koronapandemian aikana ennaltaehkäisyyn tarvitaan uudenlaista matalan kynnyksen toimintaa ja esimerkiksi verkkotoimintaa pitää kehittää. Koronapandemia voi tuoda palvelutarpeita myös jälkijättöisesti. Tasa-arvopolitiikan osalta on tärkeää, että vaalimme tasa-arvoa edistävien elimien ja kansalaisjärjestöjen resurssien riittävyyttä. 

Sukupuolten tasa-arvo otettava huomioon suuremmissa hankkeissa ja uudistuksissa

Budjetin tasa-arvoa koskevien yhteenvetotekstien tarkoitus ei ole esitellä vain tasa-arvoon erikseen suunnattuja varoja. Tärkeää on havaita ja ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvo esimerkiksi isojen uudistusten ja hankkeiden yhteydessä. Näitäkin ministeriöt ovat tällä kierroksella tunnistaneet ja kirjanneet näkyviin: sosiaaliturvauudistus, lapsistrategia, perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, oppivelvollisuuden pidentäminen, jatkuva oppiminen, vanhuspalvelulain muutokset, työskentelytapojen digitalisointi, liikenteen, alueiden ja työmarkkinoiden kehittäminen. Rikoksia ja onnettomuuksia on syytä tarkastella sukupuolten näkökulmista ja liikunnassa on erittäin ajankohtaista vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta. 

On tärkeää, että pidämme kiinni tasa-arvoa koskevista tavoitteistamme koronaepidemian aikana ja jälkihoidossa, ja että arvioimme myös koronaepidemian seurauksia sukupuolinäkökulmasta. Olemme kiinnittäneet tasa-arvo-ohjelmassa tähän huomiota, ja tulemme tekemään laaja-alaisen selvityksen koronakriisin terveydellisistä, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sukupuoliin yhteiskunnassa. 

Kehittämistoimia on syytä jatkaa, jotta saisimme entistäkin kattavampaa tietoa budjetin sukupuolivaikutuksista. Myös lisätalousarvioiden vaikutuksia sukupuoliin ja tasa-arvoon olisi syytä arvioida. Lisäksi on tärkeää, että sukupuolen merkitys otetaan vakavasti myös jatkovalmistelussa. Siten tuloksena on vaikuttavampia ja tasa-arvoa paremmin edistäviä ohjelmia, hankkeita ja lakeja ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta. 

Tasa-arvon edistäminen vaatii tietoa ja halua kehittää toimintatapoja

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat laajalti hyväksyttyjä päämääriä Suomessa. Tasa-arvon edistäminen ei vaadi taikatemppuja, mutta kylläkin tietoa ja halua kehittää toimintatapoja. Tarpeen olisi mm. lisätä sukupuolittain analysoidun tiedon käyttöä laajasti ja ajoissa budjetin valmistelun pohjana.

Osaamisen vahvistamiseksi olemme viime keväänä valmistelleet digitaalisen koulutuksen viranomaisten tueksi. Tällä hetkellä koulutus on saatavissa kaikille valtion viranomaisille, mutta tutkimme mahdollisuutta avata se myös muille viranomaisille. Uskon, että olemme matkalla kohti sukupuolitietoista budjetointia ja se on hyväksi meille kaikille.

Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

 

Sivun alkuun