Hyppää sisältöön
Media

Varför bör bestämmelserna om föräldradagpenningar ändras?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2015 13.05
Nyhet

En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet har granskat dagpenningförmånerna för olika slags familjeformer. Konsultativa tjänstemannen Pekka Humalto berättar i en videointervju vilka olika slags familjeformer det finns och vilka åtgärder arbetsgruppen föreslår.

Länk till videointervjun:

https://youtu.be/1e0TK9Ed7ms

Textversion av intervjun

Vad gjorde arbetsgruppen?

”Arbetsgruppen stjärnfamiljer, som hade tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, granskade sjukförsäkringslagens bestämmelser om föräldradagpenning ur olika familjeformers perspektiv,  t.ex. enförälders-, distansförälders-, adoptiv-, flerlings- och regnbågsfamiljers perspektiv.

Bestämmelserna om föräldradagpenningarna enligt sjukförsäkringslagen har skapats under en tid då den rådande familjeformen var en familj med mamma, pappa och barn. Med tiden har det blivit en allt större mångfald bland familjeformerna och lagstiftningen har bit för bit reviderats så att den beaktar olika slags familjer, men fortfarande är utgångspunkten i lagen att en familj består av mamma, pappa och barn som bor tillsammans och att pappan och mamman får sina könsbundna förmåner. ”

Vilket resultat kom arbetsgruppen fram till?

”Arbetsgruppen kom i sin utredning fram till att föräldrars jämlikhet och möjlighet till föräldraskap inte helt och hållet realiseras på basis av de gällande bestämmelserna, och därför har arbetsgruppen gett flera förslag om hur bestämmelserna om föräldradagpenning kunde ändras.”

Vad föreslår arbetsgruppen?

Arbetsgruppen gav som sagt flera förslag om hur bestämmelserna om föräldradagpenning kunde ändras. I de diskussioner som förts beslutade vi att vi inte lyfter fram någon enskild fråga framom andra. Men jag kan väl i alla fall säga att arbetsgruppen såg som ett särskilt missförhållande att en pappa som bor med barnet och ensam vårdar barnet inte alls har rätt till familjedagpenning, om han inte tidigare har varit gift eller sambo med barnets mamma. Detta är ett betydande missförhållande, som bör rättas till.”

Hur kommer man att gå vidare med detta?

”Arbetsgruppen har lagt fram konkreta förslag till ändringar av bestämmelserna om föräldradagpenningarna. I bestämmelserna har upptäckts vissa missförhållanden. Arbetsgruppen önskar förstås att missförhållandena rättas till. Arbetsgruppens utlåtande är inte helt enhälligt, men en majoritet av gruppen anser att ändringarna ska göras. Frågorna kommer att avgöras vid trepartsförhandlingar, dvs. med arbetsmarknadsparterna representerade, och arbetsgruppens rapport ligger som grund för främjandet av dessa frågor vid senare beslutsfattande.”


Intervju och video: Kimmo Vainikainen
 


 

Sivun alkuun