Hyppää sisältöön
Media

Merimiesten eläketurva yhtenäiseksi muiden työeläkkeiden kanssa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2015 13.42
Tiedote

Merimiesten eläketurva vastaa jatkossa pääosin yksityisten alojen työeläkejärjestelmää. Merenkulkijoiden alennetuista eläkeikäjärjestelyistä luovutaan siirtymäajan jälkeen ja eläkeikä on sen jälkeen sama kuin muilla aloilla.

Suurella osalla merenkulkijoista eläkeikä on jo nyt 63-68 vuotta, joten eläkeiän muutos koskee vain osaa tällä hetkellä työssä olevista merenkulkijoista. Eläkeiän yhtenäistäminen tarkoittaa samalla sitä, että alempiin eläkeikiin liittyvistä korkeammista karttumaprosenteista luovutaan. Lisäksi merenkulkijoiden maksama työeläkevakuutusmaksu laskee yleisen työeläkejärjestelmän tasolle ja työnantajien maksama maksu nousee. Valtio maksaa työnantajien eläkemaksun jatkossakin takaisin merenkulun tukena.

Myös merimieseläkejärjestelmässä otetaan käyttöön työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen tähtäävä kannustin työnantajille.  Se kannustaa työnantajia huolehtimaan työntekijöiden työkyvystä, koska alhainen alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vähentää työnantajan vakuutusmaksua.

Merimieseläkejärjestelmässä luovutaan siirtymäajan jälkeen hautausavustuksesta, jota on maksettu alle 67-vuotiaana menehtyneiden merenkulkijoiden omaisille. Hautausavustuksen merkitys on vähentynyt, kun keskimääräinen elinikä on noussut ja yleinen elintaso parantunut.

Eläkeikää ja eläkkeen karttumista koskevat muutokset vähentävät pitkällä tähtäimellä merimieseläkemenoja, joista valtio rahoittaa tällä hetkellä kolmasosan. Rahoitus poikkeaa yleisen työeläkejärjestelmän rahoituksesta, joka koostuu lähes täysin työntekijöiden ja työnantajien eläkemaksuista. Valtion maksuosuutta vähennetään vähitellen nykyisestä 33,3 prosentista 29 prosenttiin.
Merimiesten eläkejärjestelmä muodostaa kokonaisuuden merenkulun verotuksen ja muiden tukijärjestelmien kanssa. Meriliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi valtio on maksanut työnantajille merenkulun tukena takaisin suurimman osan pakollisista työnantajien sosiaalivakuutusmaksuista. Koska merenkulun tuki kasvaa työnantajien suurempien eläkevakuutusmaksujen vuoksi, valtio ei enää maksa merenkulun tukea kaikista nykyisin korvattavista muista sosiaalivakuutusmaksuista. Jatkossa valtio maksaa eläkevakuutusmaksun lisäksi tukena vain työnantajan tapaturmavakuutusmaksua ja työntekijöiden ennakkoveroja vastaavan määrän. Lisäksi verotuksen merityötulovähennystä supistetaan, mutta merenkulkijan käteen jäävä tulo nousee kuitenkin hieman nykyisestä eläkemaksumuutoksen vuoksi.

Hallitus esitti asiaa koskevin lakien vahvistamista torstaina 19. maaliskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.1.2016. Hautausavustuksen maksamisesta luovutaan kuitenkin vasta vuonna 2021, ja eläkeikää koskevat muutokset tulevat voimaan vasta vuonna 2025.

Lisätietoja

johtaja Heli Backman, p. 02951 63179, [email protected]
hallitussihteeri Hanna Tossavainen, p. 02951 63181, [email protected]Muualla palvelussamme

Merimieseläkejärjestelmän uudistaminen

Sivun alkuun