Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyyntö: maakunta voisi siirtää ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun kunnalle tietyin ehdoin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2017 9.53
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, joka tietyin edellytyksin antaisi maakunnalle mahdollisuuden siirtää sille kuuluvan ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun kunnalle vuoden 2019 alusta lukien.

Järjestämisvastuun siirron edellytyksenä olisi, että sekä kunnalla tai kunnilla että siirron jälkeen myös maakunnalla olisi käytettävissään vähintään 30 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisten viranomaistehtäviin. Maakunta vastaisi edelleen tehtävien rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu olisi siirretty kunnalle tai kunnille.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat siirtymässä kunnista kokonaan maakuntien vastuulle 1.1.2019 maakuntauudistuksen yhteydessä. Lausuntokierroksella oleva lakiesitys antaisi mahdollisuuden tehdä tähän järjestämisvastuuseen poikkeuksen maakunnan ja kunnan välisellä sopimuksella.

Järjestämisvastuun siirtoa koskeva maakunnan ja kunnan välinen sopimus koskisi terveydensuojelulaissa, tupakkalaissa, elintarvikelaissa ja maataloustuotteiden markkinajärjestelylaissa maakunnalle säädettyjä tehtäviä. Sopimus voitaisiin tehdä, jos kunta pystyy huolehtimaan kaikista edellä mainituista tehtävistä kokonaisuutena. Lisäksi sopimus voisi koskea eläinlääkintähuoltolaissa säädettyä eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuuta sekä eläinsuojelulaissa tarkoitettuja, irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten talteenottoon ja tilapäisen hoidon järjestämiseen liittyviä tehtäviä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Maakunnan ja kunnan olisi tehtävä sopimus viimeistään 31.7l.2018, ja se tulisi voimaan vuoden 2019 alusta lukien.

Asia on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Lausuntoaika päättyy 16.6.2017.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, STM, p. 02951 63311,e [email protected]
Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, MMM, p, 0295162439, [email protected]

Sivun alkuun