Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Begäran om utlåtande: Ett landskap ska under vissa villkor kunna överföra organiseringsansvaret för miljö- och hälsoskyddet till en kommun

Social- och hälsovårdsministeriet
26.4.2017 9.53
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om ett lagförslag som ger ett landskap möjlighet att under vissa villkor överföra organiseringsansvaret för miljö- och hälsoskyddsuppgifter som hör till landskapet på en kommun vid ingången av 2019.

En förutsättning för överföringen av organiseringsansvaret är att kommunen eller kommunerna samt efter överföringen även landskapet har tillgång till personalresurser motsvarande minst 30 årsverken för myndighetsuppgifterna enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen och tobakslagen. Landskapet ska enligt förslaget fortfarande ansvara för finansieringen av uppgifterna, även om organiseringsansvaret överförs till en eller flera kommuner.

Avsikten är att miljö- och hälsoskyddsuppgifterna i sin helhet överförs från kommunernas till landskapens ansvar den 1 januari 2019 i samband med landskapsreformen. Det lagförslag som nu sänts på remiss möjliggör undantag i detta organiseringsansvar genom ett avtal mellan ett landskap och en kommun.

Ett avtal mellan ett landskap och en kommun om överföring av organiseringsansvaret ska enligt förslaget gälla de uppgifter som föreskrivs för landskapet i hälsoskyddslagen, tobakslagen, livsmedelslagen och lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter. Avtalet kan ingås, om kommunen klarar av att sköta alla de ovannämnda uppgifterna i sin helhet. Dessutom kan avtalet gälla ansvaret för att ordna veterinärtjänster enligt veterinärvårdslagen samt sådana uppgifter enligt djurskyddslagen som har samband med omhändertagande av herrelösa små sällskaps- och hobbydjur och ordnande av tillfällig skötsel av dem.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018. Landskapet och kommunen ska ingå avtalet senast den 31 juli 2018, och det träder i kraft vid ingången av 2019.

Ärendet har beretts som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Remisstiden går ut den 16 juni 2017.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 311,[email protected]
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 439, [email protected]

Sivun alkuun