Hyppää sisältöön
Media

Lasten ja nuorten sosiaalihuollon kehittämistarpeet

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2004 7.00
Tiedote -

Lääninhallitusten arviot peruspalvelujen tilasta osoittavat, että Sosiaalialan kehittämisohjelmaa todella tarvitaan. Sekä peruspalvelujen kehitys että niissä havaitut ongelmat nousevat esille arvioinnissa. Johtopäätös on, että kuntien on haettava yhteisiä ratkaisuja nykyistä enemmän, jotta ne voivat järjestää asukkaiden peruspalvelut. Samalla tulee tehostaa seudullista yhteistyötä erityispalvelujen järjestämiseksi, sanoi sosiaali- ja terveysministeriön erikoistutkija PirjoMarjamäki maanantaina 31. toukokuuta Helsingissä. Oulun läänin maaherra EinoSiuruainen luovutti lääninhallitusten peruspalveluiden arviointiraportin sisäasiainministeriön kansliapäällikölle RitvaViljaselle. Raporttiin sisältyy arviointi lasten ja nuorten sosiaalipalveluista.

Vielä muutama vuosi sitten lapsiperheille kohdennettu perhetyö oli uutta. Tänä päivänä jo kolmessa neljästä kunnasta on saatavana perhetyön palveluja. Kun 1990-luvun lopulla Suomessa toimi vain muutamia kymmeniä perhetyöntekijöitä, näitä tehtäviä hoitaa jo lähes tuhat työntekijää. Tämä täyttää sitä puutetta, että lapsiperheiden mahdollisuus saada kunnallista kodinhoitoapua on pienentynyt lähes olemattomiin.

Lastensuojelun asiakasmäärä on lisääntynyt huomattavasti, vaikka samaan aikaan lasten määrä on vähentynyt. Sekä perus- että erityispalveluista on pulaa. Kaikissa kunnissa lapseteivät saa erityispäivähoidon palveluja. Vain joka kolmannessa kunnassa oli erityislastentarhanopettajia.

Läänien arvion mukaan toimeentulotukea saavien perheiden määrä väheni. Mutta samalla yksinhuoltajaperheiden osuus toimeentulotuen saajista kasvoi selvästi. Lääninhallitusten johtopäätös on, että kuntien on lisättävä harkinnanvaraisen ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä erityisesti yksinhuoltajaperheille.

Kuntien tulee järjestää tarvittavat sosiaalipalvelut kaikkina vuorokauden aikoina. Kaikkien kuntien on järjestettävä sosiaalipäivystys viimeistään vuonna 2007. Tällä hetkellä sosiaalipäivystys puuttuu joka toisesta kunnassa.

http://www.intermin.fi/julkaisu/272004, Lisätietoja: erikoistutkija Pirjo Marjamäki, puh. 160 73228, 050 380 6524

Sivun alkuun