Hyppää sisältöön
Media

Lakipaketti parantaisi terveydensuojelua

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2005 10.52
Tiedote -

Hallitus haluaa edistää terveydensuojelua täsmentämällä eri kuntien ja läänien viranomaisten työnjakoa, vastuuta ja velvollisuuksia terveydensuojeluun ja valvontaan liittyvissä kysymyksissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen asema terveydensuojeluun liittyvissä valvontatehtävissä vahvistuisi, jos eduskunta hyväksyy terveydensuojelulain, kemikaalilain ja tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muutokset.

Hallitus esittää muutoksia terveydensuojelulakiin, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamiseksi. Hallitus päätti lakiesitysten sisällöstä torstaina 20. lokakuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitykset eduskunnalle perjantaina. Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2006.

Osa valvonnasta tulisi maksulliseksi. Kunnan olisi perittävä toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä valvontasuunnitelman mukaisista, valvontaviranomaisen tekemistä säännöllisistä tarkastuksista ja näytteenotoista.

Lakiuudistusten lähtökohtana on se, että Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen laatisi valvontaohjelmat, joissa määritellään tarkastusten sisältö ja perusteet, joiden mukaan valvontakohteiden riskit arvioidaan ja kohteiden tarkastustiheys määritellään. Lääninhallitus ohjaisi ja valvoisi läänin alueella. Kunnat edistäisivät ja valvoisivat terveydensuojeluun liittyviä asioita alueellaan.

Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain mukaan kunnat valvovat esimerkiksi kouluja. päiväkoteja, uimahalleja, vesilaitoksia, hautausmaita ja vaarallisten kemikaalien maahantuonti- ja valmistuspaikkoja. Kunnan terveydensuojeluviranomainen on lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Se huolehtii yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa siitä, että kuntalaisten terveydensuojelu on kunnossa ja että kunnassa on varauduttu myös erityistilanteisiin. Esimerkiksi talousveden valvonta on osa terveydensuojelua.

Terveydensuojelulakiin on myös tarkoitus lisätä säännös vesilaitosten, uimahallien ja kylpylöiden hoitajilta vaadittavasta näyttötodistuksesta, joka kertoo heidän ammattitaidostaan.

Tupakoinnin vähentäminen

Hallitus esittää myös, että tupakoinnin vähentämiseksi tehtäviä toimenpiteitä tehostettaisiin lakimuutoksin. Tarkoitus on, että Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle annetaan valvontavastuu, jolloin se voi ohjata lääninhallituksia ja kuntia toteuttamaan tupakoinnin vähentämiseen suunnattujen toimenpiteitä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus laatisi valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman, jossa määriteltäisiin mm. tarkastuksen sisältö sekä perusteet, joiden mukaan valvontakohteiden riskit arvioidaan ja tarkastetaan.

Kemikaalien terveyshaitat

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle kuuluisi myös kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen sekä palo- ja räjähdysvaarojen torjunnan valtakunnallinen ohjaus. Kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen torjuminen ja ehkäisy kuuluvat Suomen ympäristökeskukselle.

Lisätietoja: johtaja Risto Aurola, puh. (09) 160 74127.

Sivun alkuun