Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntien lapsi- ja perhepalveluiden muutostyö alkaa luomalla yhteistyörakenteet

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.6.2016 13.16
Uutinen

Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) kutsuu kuntia mukaan kehittämistyöhön. Ensimmäinen askel kunnille ja maakunnille on perustaa niin sanotut LAPE-ryhmät, jotka ohjaavat muutostyötä. Ryhmät perustaneet maakunnat voivat palkata työn tueksi muutosagentin, jonka palkkauksen sosiaali- ja terveysministeriö kattaa 100-prosenttisesti.

Yhteistyörakenteiden tarkoitus on koota muun muassa kunnat, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset ja kuntayhtymät tekemään yhdessä muutosta kohti lapsille, nuorille ja perheille parempia palveluita. Ryhmiä perustetaan sekä kunnan että maakunnan tasolle. Kuntien ja maakuntien on annettava nimettävillä ryhmille vahva valtuus ohjata alueella tehtävää kehittämistyötä.  

Mikä on kunnan ja maakunnan LAPE-ryhmä?

Kunnan LAPE-ryhmässä olisi edustus edustus muun muassa kunnan sote-, sivistys- ja nuorisotoimesta, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten edustus, esimerkiksi nuorisovaltuuston edustaja tai kokemusasiantuntija. Ryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä.

Maakunnan LAPE-ryhmässä olisi edustus muun muassa alueen kunnista, sairaanhoitopiiristä, järjestökentästä, oppilaitoksista, osaamiskeskuksesta ja seurakunnista sekä nuorten edustus, esimerkiksi nuorisovaltuuston edustaja tai kokemusasiantuntija. Ryhmän tehtävänä on ohjata, koordinoida, tukea ja arvioida alueen muutostyötä.

Kunnan LAPE-ryhmä toimisi vuoropuhelussa maakunnallisen ryhmän kanssa. Maakunnallinen ryhmä tekisi puolestaan yhteistyötä maakunnan SOTE-valmistelijoiden sekä muutosohjelman valtakunnallisen johdon kanssa. Mikäli kunnassa on jo toiminnassa kokoonpanoltaan sopiva ryhmä, voi sen valtuuttaa toimimaan Lape-ryhmänä.

Muutosagentit voivat aloittaa työnsä jo syksyllä 2016

Jokainen maakunta, joka perustaa ehdotetut ryhmät, voi palkata työn tueksi muutosagentin kärkihankkeen toimikaudeksi 2016–2018. Maakunnan kunnat valitsevat yhdessä sen organisaation, joka toimii muutosagentin työnantajana.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa koko muutosagentin palkan ja valmentaa muutosagentit tehtäväänsä syksyn 2016 aikana. Tavoitteena on, että ensimmäiset muutosagentit voisivat aloittaa työssään lokakuussa 2016.

Muutosagentin tehtävänä on innostaa alueen kaikkia toimijoita muutokseen sekä tukea ja koordinoida alueellaan toteutettavaa muutostyötä. Lisäksi hän toimii linkkinä maakunnan ja muutosohjelman johdon välillä.

Valtionavustuksia voi hakea syyskuussa 2016

Kärkihankkeessa on varattu 20 miljoonaa euroa valtionavustuksiin, joilla tuetaan maakuntien ja kuntien muutostyötä. Valtionavustusta myönnetään sellaiseen alueelliseen kehittämistyöhön, jossa eri toimijat parantavat yhdessä lasten ja vanhempien hyvinvointia. Kehittäminen ei rajaudu sosiaali- ja terveyspalveluihin vaan kattaa kaikki lasten ja perheiden palvelut. Valtionavustusten haku avautuu syksyllä.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Ohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

Lisätiedot

hankepäällikkö Hanne Kalmari, p. 0295 163 046, [email protected] (tavoitettavissa 11.7. alkaen)
ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula[at]luukku.com (tavoitettavissa 6.8. alkaen)

kärkihankkeet
Sivun alkuun