Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utvecklingen av barn- och familjetjänster i kommunerna börjar med att man skapar samarbetsstrukturer

Social- och hälsovårdsministeriet
23.6.2016 13.16
Nyhet

Regeringens spetsprojekt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster inkluderar kommunerna i utvecklingsarbetet. Kommunerna och landskapen börjar med att inrätta grupper som leder utvecklingsarbetet. De landskap som har inrättat grupper kan anställa en förändringsagent som stöd i arbetet, och social- och hälsovårdsministeriet står för alla kostnader för anställningen.

Syftet med samarbetsstrukturerna är att få bl.a. kommuner, organisationer, församlingar, läroinrättningar och samkommuner att tillsammans ta fram bättre tjänster för barn, unga och familjer. Grupperna inrättas både på kommunnivå och på landskapsnivå. Kommunerna och landskapen ska ge grupperna fullmakt att styra utvecklingsarbetet i regionen.

Hurdana grupper utses att leda utvecklingsarbetet?

I den grupp för utveckling av barn- och familjetjänster som inrättas i kommunen ska finnas representanter för bl.a. social- och hälsovårdsväsendet, bildnings- och ungdomsväsendet, representanter för centrala organisationer och församlingar och en representant för de unga, t.ex. en medlem i ungdomsfullmäktige eller en erfarenhetsexpert. Gruppen har som mål att främja, styra, samordna, följa upp och utvärdera det kommunala arbetet för att utveckla barn- och familjetjänsterna.

I landskapets grupp för utveckling av barn- och familjetjänster ska bl.a. finnas representanter för regionens kommuner, sjukvårdsdistrikt, organisationer, läroinrättningar, kompetenscentrum och församlingar samt en representant för de unga, t.ex. en medlem i ungdomsfullmäktige eller en erfarenhetsexpert. Gruppen har till uppgift att styra, samordna, stödja och utvärdera utvecklingsarbetet i regionen.

Kommunens grupp för utveckling av barn- och familjetjänster ska samverka med den grupp som inrättats på landskapsnivå. Den grupp som företräder landskapet ska i sin tur samarbeta med dem som för landskapets del bereder vårdreformen och med den nationella ledningen för utvecklingsprogrammet. Om kommunen redan har en verksam grupp med lämplig sammansättning kan den befullmäktigas att verka som grupp för utveckling av barn- och familjetjänsterna.

Förändringsagenterna kan påbörja sitt arbete redan hösten 2016

Varje landskap som inrättar grupper av ovannämnda slag kan som stöd i arbetet anställa en förändringsagent för spetsprojektets mandatperiod 2016–2018. Kommunerna i landskapet utser tillsammans den organisation som är förändringsagentens arbetsgivare.

Social- och hälsovårdsministeriet betalar förändringsagentens lön och förbereder förändringsagenterna i deras uppgift under hösten 2016. Målet är att de första förändringsagenterna ska kunna påbörja arbetet i oktober 2016.

Förändringsagenten har till uppgift att sporra och få med regionens alla aktörer i utvecklingen och att stödja och samordna det reformarbete som utförs i regionen. Förändringsagenten utgör dessutom en länk mellan landskapet och ledningen för utvecklingsprogrammet.

Statsunderstöd kan sökas i september 2016

Det har reserverats 20 miljoner euro i statsunderstöd inom spetsprojektet för att stödja reformarbetet i landskapen och kommunerna. Statsunderstöd kan beviljas för regionalt utvecklingsarbete där olika aktörer tillsammans förbättrar barnens och föräldrarnas välbefinnande. Utvecklingen är inte begränsad till social- och hälsotjänster, utan täcker alla tjänster för barn och familjer. Ansökningsomgången öppnas på hösten.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster är ett av spetsprojekten för statsminister Sipiläs regering. Målet är att tjänsterna ska utgå mer från barnens och familjernas behov, ha bättre effekt, bli kostnadseffektivare och bli mer integrerade jämfört med nuläget.

Ytterligare information:

Hanne Kalmari, projektchef, tfn 0295 163 046, [email protected] (anträffbar fr.o.m. den 11 juli)
Maria Kaisa Aula, styrgruppens ordförande, tfn 050 530 9697, mariakaisa.aula[at]luukku.com (anträffbar fr.o.m. den 6 augusti)

spetsprojekt
Sivun alkuun