Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntainfo: Perhehoitolakiin muutoksia 1.7.2016 lukien

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.10.2016 13.26
Uutinen

Perhehoitolakiin on tehty muutoksia, joiden tavoitteena on kehittää ja lisätä perhehoitoa erityisesti iäkkäiden hoidossa. Muutokset tulivat voimaan 1.7.2016. Muutoksilla parannetaan myös perhehoitajien jaksamista niin iäkkäiden kuin esimerkiksi lastensuojelun perhehoidossa. Muutoksista on sovittu hallitusohjelmassa.

Muutokset koskevat perhehoitajien vähimmäispalkkion ja vähimmäisvapaiden määrää, hyvinvointi- ja terveystarkastusten järjestämistä sekä perhekodissa hoidettavien enimmäismäärää. Kaikki edellä mainitut muutokset koskevat toimeksiantosuhteista perhehoitoa. Lisäksi oheishuoltajan saamaa tukea koskevaa sääntelyä on täsmennetty. Lakimuutoksen yhteydessä on annettu muutosten toimeenpanoon liittyviä siirtymäsäännöksiä. Edellä mainittujen lakimuutosten lisäksi kuntainfossa kerrotaan myös perhehoitajan vapaan aikaisen sijaishoidon järjestämisestä.

Jotta iäkkäiden henkilöiden perhehoidosta tulee todellinen palveluvaihtoehto, kunnilta edellytetään erityisesti sen käynnistämis- ja käyttöönottovaiheessa riittävien voimavarojen osoittamista perhehoidon kehittämiseen. Iäkkäiden perhehoidon lisääminen ja tunnetuksi tekeminen hoidon tarvitsijoille, heidän omaisilleen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille vaatii aikaa, aktiivista perhehoitajien rekrytointia sekä erityisesti omaishoitajien ja hoidettavien kannustamista ja tukemista kokeilemaan perhehoitoa omaishoidon sijaishoitona.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Erkki Papunen, p. 02951 63298, [email protected]

Sivun alkuun