Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kommuninfo: Ändringar i familjevårdslagen från och med 1.7.2016

Social- och hälsovårdsministeriet
28.10.2016 13.26
Nyhet

Det har gjorts ändringar i familjevårdslagen. Syftet med ändringarna är att utveckla och öka familjevården särskilt när det gäller vården av äldre. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2016. Ändringarna förbättrar också både inom familjevård för äldre och till exempel inom barnskyddet familjevårdarnas förutsättningar att orka. Ändringarna har överenskommits i regeringsprogrammet.

Ändringarna gäller minimibeloppet av arvodet för familjevårdare och familjevårdares minimiledighet, ordnande av undersökningar av välmående och hälsa samt det högsta antalet personer som får vårdas i ett familjehem. Alla de ovan nämnda ändringarna gäller familjevård i uppdragsförhållande. Dessutom har bestämmelserna om stöd för vårdnadshavare vid sidan om preciserats. I samband med lagändringen har övergångsbestämmelser om genomförandet av ändringarna utfärdats. Utöver de ovan nämnda lagändringarna berättas i kommuninfon också om ordnandet av avlösarservice när familjevårdaren är ledig.

För att familjevården för äldre ska bli ett faktiskt servicealternativ krävs det att kommunerna särskilt när familjevård införs och tas i bruk anvisar den tillräckliga resurser för utveckling av den. Att öka familjevården för äldre och informera vårdbehövande, deras anhöriga samt anställda inom socialvården och hälso- och sjukvården om familjevården för äldre kräver tid, aktiv rekrytering av familjevårdare samt framför allt uppmuntran och stöd till närståendevårdare och vårdbehövande att pröva familjevård som avlösarservice vid närståendevård.

Mer information:

Erkki Papunen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 298, [email protected]

Sivun alkuun