Hyppää sisältöön
Media

SHM och THL informerar
Coronavirusfallen minskar långsamt – belastningen inom den specialiserade sjukvården oförändrad

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 10.00
Pressmeddelande 263

Antalet nya coronavirusfall i Finland minskar sakta för fjärde veckan i rad. Under vecka 36 (6–12.9) rapporterades 3 119 nya fall, vilket är cirka 750 färre än föregående vecka med 3 887 fall. Sjukdomen sprids fortsättningsvis i synnerhet i gruppen ovaccinerade 20–49-åringar.

Under de två senaste veckorna har det rapporterats 126 nya fall per 100 000 invånare, dvs. 19 procent färre än de 155 fall per 100 000 invånare som rapporterades för de föregående två veckorna. 

Det har gjorts cirka 30 procent färre coronavirustester än förra veckan. Vecka 36 gjordes kring 122 000 tester, medan det veckan innan gjordes cirka 172 000 tester. Det minskade antalet tester kan vara en bidragande orsak till att antalet konstaterade sjukdomsfall minskat. Andelen positiva tester var cirka 2,6 procent vecka 36. Av alla konstaterade smittfall härstammade 5 procent från utlandet, och 1 procent av dessa fall orsakade fortsatt smittspridning. Det är viktigt att människor fortsättningsvis låter testa sig för coronavirus i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets testnings- och spårningsstrategi. 

Vecka 36 försattes 9 364 personer i karantän. Det är nästan 2 500 färre än under den föregående veckan.

65 procent av befolkningen har fått en full vaccinationsserie

83 procent av befolkningen som fyllt 12 år har fått den första vaccindosen och 65 procent har fått den fulla vaccinationsserien.

Under de två senaste veckorna (30.8–12.9) har det förekommit relativt sett flest smittor bland ovaccinerade personer i åldern 20–49 år, cirka 345–375 fall per 100 000 personer under 14 dygn. Däremot har det i alla åldersgrupper förekommit mycket få smittor bland personer som fått en full vaccinationsserie, och även incidensen bland dem som fått den första dosen var mindre än hälften av incidensen bland ovaccinerade personer. 

Vad gäller belastningen inom den specialiserade sjukvården har läget som helhet varit stabilt under de senaste veckorna. På intensivvårdsavdelningarna har antalet patienter emellertid ökat under den senaste veckan. Det stora antalet coronafall ledde i augusti–september till ett ökat behov av sjukhusvård, men behovet har i förhållande till antalet smittfall varit klart lägre än under epidemitopparna hösten 2020 och våren 2021. 

Största delen av de patienter som behöver sjukhusvård är ovaccinerade. Sedan sommaren 2021 har en allt större del av de coronaviruspatienter som behövt intensivvård varit utan betydande långtidssjukdomar, men de har huvudsakligen varit ovaccinerade eller endast fått den första vaccindosen. 

Enligt sjukvårdsdistriktens uppgifter vårdades den 15 september sammanlagt 95 coronapatienter på sjukhus. Av dem vårdades 16 på avdelningar inom primärvården, 50 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 29 på intensivvårdsavdelningar. Totalt 1 051 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 15 september 2021.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10.00.

Den lägesrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]                    
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
 

Sivun alkuun