Hyppää sisältöön
Media

Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa etuuksiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2016 13.57
Tiedote 228/2016

Kansaneläkeindeksiä alennetaan 0,85 prosentilla vuoden 2016 tasosta. Muutos on osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 8. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.1.2017.

Muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki sekä lapsikorotus.

Rintamalisä, ylimääräinen rintamalisä sekä veteraanilisä jätetään 0,85 prosentin indeksin alennuksen ulkopuolelle.

Indeksitarkistuksia koskevaa muutosehdotusta ei kompensoida seuraavissa kansaneläkeindeksin tarkistuksissa.

Eläkkeensaajan asumistuen enimmäismääriin ei muutoksia

Kansaneläkeindeksiin ehdotettu muutos vaikuttaa myös eläkkeensaajan asumistukeen. Eläkkeensaajan asumistuen osalta muutos toteutetaan niin, että eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannukset sekä asumismenojen enimmäismäärät pidetään vuonna 2017 samoina kuin vuonna 2016.

Eläkkeensaajan asumistukea laskettaessa huomioon otettaville asumismenoille on säädetty enimmäismäärä, joka tarkoittaa, että asumistuen saaja joutuu itse maksamaan enimmäismäärän ylittävän osan asumismenoistaan. Asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaa se, missä kunnassa asunto sijaitsee.

Yksinhuoltajakorotuksen taso säilyy lapsilisissä ennallaan

Lapsilisien yksinhuoltajakorotus säilytetään nykytasolla, mutta muutoin lapsilisiä alennetaan 0,91 prosentilla. Lakimuutoksen seurauksena lapsilisän määrä on ensimmäisen lapsen kohdalla 94,88 euroa eli 0,87 euroa kuukaudessa pienempi kuin aiemmin. Toisesta lapsesta maksettava lapsilisä pienenee 0,96 euroa kuukaudessa ja on 104,84 euroa kuussa.

Lapsilisän alentaminen ei vaikuta toimeentulotukea saavien perheiden taloustilanteeseen, sillä toimeentulotukilaskelmissa lapsilisä otetaan huomioon toimeentulotuen määrään vaikuttavana tulona.

Toimeentulotuen perusosaan korotus

Toimeentulotuen perusosaan tehdään normaali indeksitarkistus. Toimeentulotuen perusosaa korotetaan 0,4 prosenttia vuonna 2017, jolloin sen määrä on 487,89 euroa.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Pasi Pajula, p. 02951 63479, [email protected] (kansaneläkeindeksin muutos)
hallitussihteeri Pia Nissinen, p. 02951 63186, [email protected] (eläkkeensaajan asumistuki)
hallitussihteeri Annika Juurikko, p. 02951 63242, [email protected] (lapsilisälain muutos)

Sivun alkuun