Hyppää sisältöön
Media

Kahdeksan hanketta sai kärkihankkeen rahoituksen ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2016 13.49
Tiedote 168

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt yhteensä 14,2 miljoonan euron kärkihankerahoituksen kahdeksalle hankkeelle, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Kaikki hallituksen kärkihankkeesta rahoitettavat hankkeet ovat isoja maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka usea toimija toteuttaa yhdessä. Jokaiseen maakuntaan on myös valittu kärkihankkeen rahoittama muutosagentti.

Rahoitusta saaneet hankkeet sekä muutosagentit toteuttavat kärkihanketta maakunnissa. Hankkeet ja muutosagentit esitellään maakuntakierroksella, joka kestää joulukuun alkuun asti.
 
”Tavoitteena ovat toimivammat palvelut ikäihmisille ja omaishoidon vahvistaminen. Hankkeissa luodaan toimintamallit tulevaisuuden palvelukokonaisuudelle. Tärkeää on, että toimintaa muutetaan pysyvästi”, korostaa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta kehitetään Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa

Keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa eli KAAPO-kokeilussa haetaan avointa alue- ja toimijayhteistyötä iäkkäiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi ja arjessa selviytymisen parantamiseksi.

Kokeilua varten saivat rahoitusta seuraavat hankkeet:
•    Pirkanmaan ”Kotona asumisen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella” -hanke, jota rahoitetaan 2,34 miljoonalla eurolla.
•    Kymenlaakson ”Kymenlaakso IkäOpastin” -hanke, jota tuetaan noin 850 000 eurolla.
•    Varsinais-Suomen ”KomPassi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke” -hanke, jota varten Turun kaupunki sai noin 2,37 miljoonaa euroa.

Toimiva kotihoito on tavoitteena Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja Keski-Suomessa

Toimiva kotihoito muodostuu neljästä pääperiaatteesta: kotihoitoa on tarjolla vuorokauden ympäri, kotihoidon henkilöstö on osallisena oman työnsä kehittämisessä, sekä kuntouttava että akuuttitilanteiden toimintamalli on kehitetty ja käytössä.

Näitä asioita kehitetään seuraavissa hankkeissa:
•    Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (”Siun Sote”) ”Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)” -hanke, jota tuetaan 1,29 miljoonan eurolla.
•    Lapin ”Toimiva kotihoito Lappiin - Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen” -hanke, jota tuetaan 1,68 miljoonalla eurolla.
•    Keski-Suomen ”Kukoistava kotihoito - Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus” -hanke, jota varten Jyväskylän kaupunki sai tukea noin 2,5 miljoonaa euroa.

Etelä-Savossa keskitytään omaishoitoon, Porvoon alueella asumiseen ja palveluihin

Kaikenikäisten omaishoidon vahvistamiseen keskitytään ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon” -hankkeessa. Se sai avustusta 2,6 miljoonaa euroa. Hankkeessa juurrutetaan omaishoitoa vahvistavia toimintamalleja, jotka turvaavat iäkkäiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja vammaisten lasten kotona asumista ja tukevat omaishoitajia heidän tehtävässään sekä perustetaan omais- ja perhehoidonkeskus alueelle.

Asumisen, hoivan ja palvelujen toimivaksi yhteensovittamiseksi tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja perinteisen tehostetun palveluasumisen lisäksi. Esimerkkejä tästä ovat palvelukorttelit, muistisairaiden kylät ja perhehoitokylä. Asumisen ja palvelun yhdistämistä kehitetään Porvoon kaupungin hallinnoimassa ”Täydentäen toimivaa (Täytyy)” -hankkeessa. Avustusta myönnettiin noin 658 000 euroa.

Kaiken kaikkiaan hankehakemuksia saatiin 24. Hankesuunnitelmissa oli kartoitettu hyvin maakuntien toimintaa, ja niistä on paljon hyötyä maakuntien muutosagenteille, jotka aloittavat työnsä lokakuu-marraskuussa.

Jokaiselle maakunnalle on nimetty oma muutosagentti

Kärkihanke rahoittaa maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa. Jokainen maakunta saa oman muutosagentin, ja Uudellamaalla muutosagentteja on kaksi. Muutosagentteja on yhteensä 19. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Kärkihanketta toteutetaan vuosina 2016–2018 sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, p. 029 516 3403
projektipäällikkö Anja Noro, p. 029 516 3006

Liitteet

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Maakuntakierros (THL)

Tiedotetta on päivitetty 17.10. klo 11.00. Avustusten summia on korjattu. Turun kaupungin KomPassi-hanke on saanut 2,37 miljoonaa (ei 2,9 miljoonaa), Pohjois-Karjalan AVOT-hanke on saanut 1,29 miljoonaa (ei 1,34 milj.), Kolpeneen hanke on saanut 1,68 miljoonaa (ei 1,82 milj.) ja Jyväskylän hanke Kukoistava kotihoito on saanut 2,5 miljoonaa (ei 3,6 milj.).

Sivun alkuun