Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus esittää työttömyyskassalakiin muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.2.2020 13.20
Tiedote 33/2020

Muutosten tavoitteena on selkeyttää työttömyyskassan toimintaa, parantaa kassan jäsenten asemaa sekä ajantasaistaa työttömyyskassalain säännöksiä. Laki tulisi voimaan 1.1.2021.

Tarkoituksena on nostaa aiemmin työttömyyskassoille annetuissa ohjeissa ja määräyksissä olleita säännöksiä lain tasolle.

Esityksessä täsmennettäisiin kassan johdon sopivuutta ja ammattitaitoa koskevia säännöksiä, kassan hallituksen jäsenyyden edellytyksiä sekä hallituksen tehtäviä ja toimintoja koskevaa sääntelyä. Näillä muutoksilla voitaisiin vahvistaa hyväksi havaittujen toimintaohjeiden ja -mallien oikeudellista asemaa ja läpinäkyvyyttä.

Kassan työttömien jäsenten vakuuttamismahdollisuuksia parannettaisiin

Kassan työttömien jäsenten vakuuttamismahdollisuuksia työttömyyskassan purkautumistilanteessa parannettaisiin lailla. Purkautumistilanteessa kassan työttömille jäsenille annettaisiin mahdollisuus liittyä toiseen työttömyyskassaan.

Nykyinen laki ei turvaa kassan työttömän jäsenen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamisen jatkumista kassan purkautumistilanteessa. Kassan työtön jäsen olisi nykyisin oikeutettu Kelan maksamaan peruspäivärahaan, joka kuitenkin on yleensä pienempi kuin ansiosidonnainen päiväraha.

Purkautuvan kassan jäljelle jääneet varat Työllisyysrahastolle

Purkautuneen työttömyyskassan mahdolliset varat velkojen ja muiden sitoumusten täyttämisen jälkeen luovutettaisiin Työllisyysrahastolle. Tällä varmistettaisiin, että mahdolliset varat käytettäisiin työttömyysturvajärjestelmän rahoitukseen.

Varojen luovutusta ja eräitä teknisiä muutoksia koskevat muutokset tulisivat voimaan 1.4.2020.
 

Lisätietoja:

Marko Leimio, hallitussihteeri, p. 0295 163 564

Sivun alkuun