Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää sairausvakuutuksen rahoituksen uudistamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2005 10.50
Tiedote -

Sairausvakuutuslakia on tarkoitus uudistaa siten, että rahoitus jaettaisiin kahteen osaan: sairaanhoitovakuutuksen ja työtulovakuutuksen rahoitukseen. Esityksen tarkoituksena on turvata sairauden perusteella myönnettävien etuuksien rahoituksen riittävyys. Hallitus päätti sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön sisällöstä torstaina 26. toukokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina. Esitys liittyy vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.

Sairaanhoitoetuuksia olisivat mm. Kansaneläkelaitoksen maksamat lääkekorvaukset, korvaukset lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioista, korvaukset tutkimuksesta ja hoidosta, matkakorvaukset, kuntoutusmenot sekä EU-maihin maksettavat sairaanhoidon korvaukset.

Työtuloetuuksina rahoitettaisiin sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat, kuntoutusrahat sekä työnantajille maksettavat korvaukset vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannuksista sekä työterveyshuollon järjestämisestä.

- Valtio ja vakuutetut osallistuisivat sairaanhoitovakuutuksen rahoitukseen yhtä suurella osuudella. Sairaanhoidon korvaukset EU-maihin valtio rahoittaisi kuitenkin yksin. Vakuutetut maksaisivat ansiotulojen perusteella sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua, jonka suuruus olisi 1,33 prosenttia. Eläke- jaetuustuloista maksu olisi nykyisen sairausvakuutusmaksun suuruinen, 1,50 prosenttia.
- Työtulovakuutuksen rahoittamiseen osallistuisivat työnantajat, palkansaajat ja yrittäjät sekä valtio. Valtio rahoittaisi vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat, erityishoitorahat sekä kuntoutusrahat. Muista työtuloetuuksista työnantajat rahoittaisivat lain voimaantullessa 73 prosenttia ja palkansaajat sekä yrittäjät yhdessä 27 prosenttia.
- Palkansaajilta ja yrittäjiltä perittäisiin työtulon perusteella uutta sairausvakuutuksen päivärahamaksua, joka olisi 0,77 prosenttia vuonna 2006. Työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi 2,06 prosenttia palkasta vuonna 2006. Valtiotyönantajan ja Ahvenanmaan maakunnan sairausvakuutusmaksu alennettaisiin samalle tasolle muiden työnantajien maksujen kanssa. Alennus olisi 0,79 prosenttiyksikköä. Vuoden 2006 jälkeen maksujen muutokset jakautuisivat tasan työnantajien sekä palkansaajien ja yrittäjien kesken.
- Esityksen mukaan palkansaajien sairausvakuutusmaksut olisivat ensi vuonna yhteensä 2,10 prosenttia(sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu), eläketuloista sairausvakuutusmaksu olisi nykyisen sairausvakuutusmaksun suuruinen, 1,50 prosenttia.

Taloudelliset vaikutukset

Palkansaajien ja yrittäjien uusi päivärahamaksu olisi verotuksessa vähennyskelpoinen. Lisäksi palkansaajien ja yrittäjien maksurasituksen nousu otettaisiin huomioon vuoden 2006 tuloverotuksessa siten, ettei keskimääräinen veroaste nouse. Yrittäjien maksujen nousua hyvitettäisiin myös kasvattamalla sairausvakuutuksen osuutta yrittäjien työterveyshuollossa.

Työnantajien sairausvakuutusmaksun 0,46 prosenttiyksikön nousu hyvitettäisiin alentamalla työnantajien kansaneläkemaksua. Rahoitusuudistus olisi valtion kannalta kustannusneutraali.

Lisätietoja: Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi puh: (09)160 73866.

Sivun alkuun