Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen lakien täydentämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2021 13.07
Tiedote 373/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea uudistusta koskevan lainsäädännön täydentämiseksi 1.12.2021. Esityksen lausuntoaika päättyy 20.1.2022.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistusta koskevaa lainsäädäntöä. Tavoitteena on tarkentaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen lainsäädäntöä niiltä osin, joissa on havaittu täsmentämistarpeita uudistuksen toimeenpanossa.

Esityksessä ehdotetaan määräaikaisesti säädettäväksi oikeudesta luovuttaa potilastietoja hoidon edellyttämässä laajuudessa Uudenmaan maakunnassa potilasta hoitavalle taholle, jos potilas ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Pysyvä lainsäädäntö potilastietojen luovutukseen tullaan esittämään sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistuksen yhteydessä. Uudistukseen liittyvä hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi syyskuussa 2022.

Väliaikaisen toimielimen tiedonsaantioikeutta ehdotetaan muutettavaksi siten, että väliaikaisella toimielimellä olisi oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja silloin, kun tiedot olisivat välttämättömiä asiakkaan hoidon ja palvelujen jatkuvuuden sekä hoitoon ja palveluun liittyvien yksilökohtaisiin sopimuksiin liittyvine velvoitteiden täyttämiseksi.

Kuntien hyvinvointialueille tuottamien tukipalvelujen yhtiöittämiselle ehdotetaan yhden vuoden siirtymäaikaa, jos kunta on tuottanut kyseisiä palveluja sosiaali- ja terveydenhuoltoon ennen vuotta 2023. Hyvinvointialue voisi myös siirtymäaikana ostaa palveluja kunnilta kilpailuttamatta, jos hankinta alittaa EU-kynnysarvot.

Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun sopimuksenvaraista siirtoa, sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-toimintaa, asiakirjojen siirtoa, valtionavustuksien takaisinperintää, neuvottelukuntien toimikautta sekä ensihoitokeskuksien lääkärihelikopteritoimintaa koskevia velvoitteita.

Lakien on määrä tulla voimaan siten, että osa muutoksista tulee voimaan mahdollisimman pian lain vahvistamisen jälkeen ja osa muutoksista tulisi voimaan vuoden 2023 alusta lukien.

Lisätietoja

hallitusneuvos Auli Valli-Lintu,  sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos Joni Komulainen (Uudenmaan potilastietojen osalta), [email protected]

Sivun alkuun