Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys Kanta-lääkityslistan säädösmuutoksista lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 15.43
Tiedote 92/2022

Kanta-lääkityslistalla tarkoitetaan ajantasaista listaa potilaan käytössä olevista lääkkeistä. Valtakunnallinen lääkityslista on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuoteen 2030 mennessä. Lääkityslistan käyttöönotto mahdollistaisi ajantasaisen tiedon potilaan lääkehoidosta ja parantaisi siten lääkehoidon onnistumista ja potilasturvallisuutta. Lakiluonnos on lausunnolla 14.4.2022 asti.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti lääkehuollon kokonaisuus uudistetaan pitkäjänteisesti sosiaali- ja terveysministeriön raporttiin (2019:5) sisältyvän tiekartan mukaisesti. Kanta-lääkityslistan vaatimia säädösmuutoksia on valmisteltu virkamiestyönä osana lääkehoidon tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiskokonaisuutta. 

Hallituksen esitysluonnosta on valmisteltu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on valmisteltu luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos on ollut lausuntokierroksella ja lausuntoaika päättynyt 18.3.2022. 

Nyt lausuntokierrokselle lähtevään hallituksen esitysluonnokseen on lisätty lainsäädäntömuutokset Kanta-lääkityslistan osalta. Muutokset vaikuttavat lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiehdotukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Muutoksilla mahdollistettaisiin lääkityslistan muodostuminen avoterveydenhuollossa määrätyistä lääkkeistä. Myöhemmin toteutettaisiin lainsäädäntömuutokset, jotka mahdollistaisivat lääkityslistan käytön sosiaalihuollossa ja antaisivat potilaalle mahdollisuuden lisätä lääkityslistalle käyttämiään itsehoitolääkkeitä. Lääkityslistan sisältö laajenisi myöhemmin myös avoterveydenhuollon lääkkeiden lisäksi muun muassa osastolla käytettyihin lääkkeisiin.

Lääkemääräys määriteltäisiin potilasasiakirjaksi ja lääkityslista toteutettaisiin Reseptikeskuksen lääkitystiedosta

Lääkemääräyksiä koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä erillään muusta potilasasiakirjalainsäädännöstä. Lääkemääräykset kirjataan potilastietojärjestelmään ja tallennetaan Reseptikeskukseen, minkä lisäksi muu lääkehoidon tieto tallennetaan Potilastiedon arkistoon. Tämä tarkoittaa, että käytössä olevista lääkkeistä voi olla eriaikaista tietoa eri tietovarannoissa, mikä haastaa luotettavan ja yhtenäisen lääkitystiedon käyttöä potilaan lääkehoidossa.  

Jatkossa tieto potilaalle määrätyistä lääkemääräyksistä tallennettaisiin ainoastaan Reseptikeskukseen ja lääkemääräykset määriteltäisiin potilasasiakirjoiksi. Reseptikeskukseen tallennetuista lääkemääräystiedoista voitaisiin koostaa ajantasainen ja kattava lista potilaalla käytössä olevista lääkkeistä. Lista olisi saman sisältöinen kaikille potilaan lääkehoitoon osallistuville, ja sitä ylläpidettäisiin lääkemääräyksiin tehtävillä merkinnöillä. Jatkossa lääkkeen määrääjä käynnistäisi lääkehoidon ajantasaisuuden tarkistuksen, lääkityksen päivitykset ja uudet lääkemääräykset hakemalla Kanta-lääkityslistan.

Esityksessä esitetään lisäksi muun muassa sairaanhoitajille rajattua oikeutta muuttaa Reseptikeskuksessa olevan lääkemääräyksen annostusohjetta ja muutoksia potilaan kielto-oikeuteen. Tällä hetkellä hoitajien merkinnät eivät päivity Reseptikeskukseen, mikä tarkoittaa, että Potilasarkistossa ja Reseptikeskuksessa saattaa olla potilaan lääkityksessä keskenään ristiriitaisia annostietoja.

Lisätietoa 

lakimies Tiina Satti, [email protected]  (lääkityslistan säädösmuutokset)
erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, [email protected] (lääkityslistan säädösmuutokset)
erityisasiantuntija Ari Jansen, [email protected] (lääkityslistan säädösmuutokset)
hallitusneuvos Joni Komulainen, [email protected] (koko hallituksen esitys)

Sivun alkuun