Hyppää sisältöön
Media

H1N1-vaccinationsordningen bestäms med en förordning

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 24.9.2009 10.26
Pressmeddelande -

Statsrådet beslöt att tillägga en bestämmelse till förordningen om smittsamma sjukdomar, där vaccinationsordningen för det frivilliga vaccinet avsett som skydd mot influensa A-virus av den nya subtypen H1N1 fastslås. Statsrådet utfärdade torsdagen den 24 september en förordning om en ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar. 

Enligt förordningen inleds vaccineringarna med de anställda inom hälso- och sjukvården, socialvården och sjuktransporten, som vårdar infektionspatienter eller infektionsmottagliga patienter, samt apoteksanställda inom kundtjänsten. De som vårdar infektions- och jourpatienter exponeras mångdubbelt för viruset genom sitt arbete, eftersom de som insjuknat uppmanas att vända sig till dem. Att vaccinera hälso- och sjukvårdsanställda skyddar också de patienter som kanske inte skyddas så bra av vaccinet på grund av en försvagad motståndskraft.

Till följande grupp som vaccineras hör gravida kvinnor. Trots att största delen av de gravida kvinnorna får en lindrig sjukdom, är risken för att deras sjukdomsbild blir allvarig större än för andra kvinnor i samma ålder.

Som tredje grupp vaccinerar man personer i åldern 6 månader - 64 år som hör till en riskgrupp. Till den här gruppen räknas personer med hjärt- eller lungsjukdom som kräver regelbunden medicinering, metabolisk sjukdom, kronisk lever- eller njurinsufficiens, sjukdom eller behandling som försämrar motståndskraften samt kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom. I det här skedet vaccineras inte ännu personer som fyllt 65 år, eftersom de har mindre risk att insjukna än den övriga befolkningen.

Som fjärde grupp vaccineras friska barn i åldern 6-35 månader. Små barn har en hög incidens och sjukdomen har oftare än genomsnittet lett till sjukhusvård. De är dessutom effektiva smittspridare.

Som femte i ordningen vaccineras friska barn och ungdomar i åldern 3-24 år samt värnpliktiga. En framgångsrik vaccinering av unga åldersklasser är det viktigaste sättet att begränsa spridningen av pandemin i Finland. Genom att vaccinera unga, och på så sätt förebygga allvarliga sjukdomsfall i den här åldersgruppen, sparar man många levnadsår.

Som sjätte vaccineras personer som fyllt 65 år och som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp. I den här åldersklassen är incidensen för influensaviruset A(H1N1) tydligt lägre enligt de insamlade uppgifterna, men de kroniska sjukdomarna ökar förekomsten av allvarliga sjukdomsformer och dödsfall.

Behovet att vaccinera hela befolkningen bedöms när man ser hur situationen utvecklas. Om epidemisituationen fortfarande kräver en fortsättning av vaccinationerna, vaccineras friska personer i åldern 25 år och över som följande grupp, med början i de yngre åldersgrupperna.

Enligt dagens uppgifter är det sannolikt att man kan inleda vaccineringarna i slutet av oktober. Hela befolkningen kan vaccineras under hösten och vintern.

Kommunerna anordnar vaccineringarna i regel på hälsovårdscentralerna. Det är frivilligt att låta vaccinera sig. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för vaccindistributionen och för expertstöd till kommunerna.

Förordningen träder i kraft den 25 september 2009.

Mera information:

Direktör Tapani Melkas, tfn. 09 160 73886
Regeringssekreterare Liisa Katajamäki, tfn. 09 160 73854


På vår webbplats

Förslaget till vaccinationsordning ärfärdigt     (SHM:s pressmeddelande 17.9.) 

Beredskap inför influensa A(H1N1) (s.k. svininfluensa)


Sivun alkuun