Hyppää sisältöön
Media

Förslag till ny lag om förebyggande av rusmedelsskador på remiss

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 3.9.2014 8.59
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har skickat ut ett lagförslag som gäller förebyggande rusmedelsarbete på remiss. Syftet med lagen är att förebygga och minska skador hos människor, som orsakas av alkohol, narkotika, tobak, läkemedelsmissbruk och penningspel.

Målet med den nya lagen är att öka jämställdheten inom hälsa och välfärd på både regional och lokal nivå. Samtidigt förbättrar man människors möjligheter att påverka sin livsmiljö och sina levnadsvanor. I dagsläget är problemet det att skador som orsakas av rusmedel samt resurserna som används för att förebygga dessa skador varierar från kommun till kommun.

Enligt förslaget ansvarar kommunen, på samma sätt som i dag, för ordnandet av förebyggande rusmedelsarbete i sin region. Det vill säga att kommunen följer rusmedelssituationen, upplyser och informerar samt utvecklar arbete som förebygger rusmedelsskador i samarbete med organisationer. För att kunna minska skillnaderna mellan kommunerna och öka multiprofessionellt samarbete ska varje kommun utse en person som ansvarar för koordineringen av rusmedelsskador i regionen.

Nytt i lagen är att man vill tillägga bestämmelser om förebyggande och minskning av skador som orsakas av penningspel, eftersom penningspelsskador kan förebyggas med många metoder som används inom förebyggande rusmedelsarbete. Nästan var femte finländare har i sin närmaste krets en person som kämpar med penningspelproblem.

Behovet av förebyggande rusmedelsarbete i Finland har ökat under de senaste åren. Mängden skador som orsakas av alkoholanvändning är rekordstor även om förbrukningen har sjunkit en aning.  Också mängden sjukdomar som orsakas av långvarig rökning fortsätter att växa och speciellt unga provar och använder narkotika mer än tidigare.

Förutom att förebyggandet av rusmedelsskador ökar människors välfärd medför det besparingar för kommunerna. Enligt Institutet för hälsa och välfärd medför alkohol, narkotika och tobak årligen cirka 1,6 miljarder euros kostnader för samhället. Största delen av kostnaderna betalas av kommunerna.

Remisstiden löper ut den 13 oktober 2014. Det är meningen att förslaget ska överlämnas till riksdagen på hösten 2014. Syftet är att ersätta lagen om nykterhetsarbete som utfärdades 1982 med en helt ny lag om förebyggande rusmedelsarbete.

Texten editerad: Enligt Institutet för hälsa och välfärd medför alkohol, narkotika och tobak årligen cirka 1,6 miljarder, inte miljoner, euros kostnader för samhället.


Bilagor

Begäran om utlåtande (pdf 102.8 kB )

Regeringens förslag
(pdf 387.6 kB ) (på finska)

 


På vår webbplats

Reform av alkohollagen och lagen om nykterhetsarbete 

Alkohol- och drogpolitik och förebyggande insatser  

Sivun alkuun