Hyppää sisältöön
Media

Fängelsets familjeavdelning blir underställd Institutet för hälsa och välfärd

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.9.2010 11.45
Pressmeddelande -

Regeringen lägger fram förslag till en lag i vilken man stadgar om barnskyddsenheter underställda Institutet för hälsa och välfärd, det vill säga fängelsets familjeavdelning och statens skolhem.  

Från och med början av mars 2010 har barn tillsammans med förälder som avtjänar fängelsestraff eller som är häktad kunnat placeras på fängelsets familjeavdelning. Enligt förslaget skulle den allmänna styrningen, ledningen och övervakningen av barnskyddsverksamheten på fängelsets familjeavdelning höra till Institutet för välfärd och hälsa. På samma gång skulle stadgandena som gäller statens skolhem överföras från förordning till lag.

Istället för skolvisa direktioner skulle det på statens skolhem och fängelsets familjeavdelning finnas en gemensam direktion som skulle utnämnas av Institutet för hälsa och välfärd för fyra år i taget. Staten har sex skolhem.

Regeringen beslöt torsdagen den 16 september om innehållet i lagförslaget. Republikens president har för avsikt att avlåta propositionen till riksdagen på fredagen. Förslaget gäller statens budgetproposition för år 2011.

Lagen planeras träda i kraft den 1 januari 2011.

Ytterligare uppgifter

Konsultativa tjänstemannen Lotta Silvennoinen, tfn 09 160 74358På vår webbplats

Barnskydd

På andra webbplatser

Barnskyddsinformation (Socialporten)

 

Sivun alkuun