Hyppää sisältöön
Media

Etiska frågor inom socialvården behandlas i fortsättningen av Etene

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 20.8.2009 10.36
Pressmeddelande -

Den riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården (ETENE) behandlar från och med början av september även frågor som gäller det sociala området och klientens ställning. Regeringen föreslog torsdagen den 20 augusti att lagarna som hänför sig till detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredag.

Etene behandlar fortsättningsvis också etiska frågor som gäller hälso- och sjukvård och klientens ställning. Förutom de gemensamma etiska frågorna inom social- och hälsovården behandlar den riksomfattande delegationen också separata etiska frågor inom de båda områdena.

De etiska frågorna inom social- och hälsovården inbegriper utövande av de grundläggande fri- och rättigheterna samt jämlikhet, rättvisa och människovärde. Det behövs också en etisk diskussion om den persons ställning som anlitar service liksom om personens delaktighet, synlighet och roll samt om den ökande användningen av teknologi, tekniska hjälpmedel och informationsteknik inom service och skötsel.

För mer information

Konsultativ tjänsteman Päivi Kaartamo, tfn (09) 160 74353
Överinspektör, generalsekreterare Aira Pihlainen, tfn (09) 160 73834På vår webbplats

Riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården (ETENE)

Sivun alkuun