Hyppää sisältöön
Media

Esitys työelämän koronaturvallisuutta parantavista toimista lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2022 13.25
Tiedote 60

Kolmikantaisen työryhmän esitys työturvallisuuslain väliaikaisesta muuttamisesta lähetetään koronaministerityöryhmän linjauksen mukaisesti lausuntokierrokselle.

Työelämän koronaturvallisuustoimia pohtinut työryhmä laati luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan työturvallisuuslain väliaikaista muuttamista. Työturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan työnantajalla olisi oikeus käsitellä tietoa työntekijän covid-19-rokotuksesta tai tämän sairastamasta covid-19-taudista. Tietojen käsittelyoikeus työnantajalla olisi, jos työhön liittyy ilmeinen vaara altistua covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle ja tieto on tarpeen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tekemiseen tai tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen virukselle altistumisen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. 

Työntekijän olisi pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys kyseisistä tiedoista. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä suojakeinoista. Esityksen tavoitteena on parantaa työnantajan edellytyksiä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä koronaepidemian aikana.  

Työryhmän esitys koskee laajasti työelämää, joten ministerityöryhmä arvioi lausuntokierroksen tarpeelliseksi. Kun esityksessä on kyse henkilötietojen käsittelystä, on ennen mahdollista hallituksen esityksen antamista kuultava myös tietosuojavaltuutettua.

Hallituksen esityksen mahdollinen antaminen sekä voimassaoloaika arvioidaan lausuntokierroksen jälkeen ottaen huomioon silloin vallitseva epidemiatilanne. 

Sivun alkuun