Hyppää sisältöön
Media

Eduskunta hyväksyi muutoksen eläkesiirtolakiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2021 13.50
Tiedote 330/2021

Kansallista eläkesiirtolakia muutetaan koskemaan myös määräaikaisesti tai alle 10 vuotta EU:n instituutioissa työskenteleviä henkilöitä. Muutos koskee oikeutta siirtää eläkeoikeudet EU:n eläkejärjestelmästä Suomen eläkejärjestelmään työsuhteen päätyttyä.

Määräaikaisesti tai alle 10 vuotta EU:n instituutioissa työskentelevillä ei nykyisen lainsäädännön nojalla ole oikeutta siirtää EU:ssa työskentelyn aikana karttunutta eläkeoikeutta Suomen työeläkejärjestelmään. Lakimuutos laajentaa eläkesiirtolain koskemaan myös määräaikaisesti tai alle 10 vuotta EU:n palveluksessa olleita työntekijöitä. 

Muutos mahdollistaa EU-instituutiossa karttuneen eläkeoikeutta vastaavan pääoma-arvon siirtämisen Suomen työeläkejärjestelmään ilman vaatimusta aiemmasta siirrosta Suomen työeläkejärjestelmästä EU:n järjestelmään. Edellytyksenä on, että henkilölle on ennen siirron hakemista syntynyt oikeus kuukausittain maksettavaan eläkkeeseen Suomesta. Eläkkeen siirto tehdään Kevaan ja siirretty eläkeoikeus rinnastuu valtion eläkkeeseen. 

Laki tulee voimaan 1.1.2022.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Henna Huhtamäki, p. 295 163 072, [email protected]

Sivun alkuun