Hyppää sisältöön
Media

Den sista pensionsanstalten bestäms på basis av arbetsinkomsterna

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 13.8.2009 10.43
Pressmeddelande -

Beslutssammanställningen över arbetstagarens eller företagarens pensioner ges i fortsättningen av den pensionsanstalt i vilken personens arbetsinkomster har varit försäkrade till det största beloppet under två kalenderår före pensionsfallet. Om en person har varit försäkrad vid flera olika pensionsanstalter betalar den så kallade sista pensionsanstalten de pensioner som avses i sammanställningen och sköter övriga uppgifter som hör till pensionsanstalten i anslutning till pensionerna.

Avsikten är att republikens president fredagen den 14 augusti stadfäster ändringarna av lagen om pension för arbetstagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan.

Principen om den sista pensionsanstalten trädde i kraft år 2004. Hittills har den pensionsanstalt vid vilken en person har varit försäkrad då han eller hon gått i pension skött om pensionsärendena. Avsikten med lagändringarna är att ändra bestämmelserna så att de bättre motsvarar nuläget.

Lagändringarna innehåller också några små tekniska ändringar som träder i kraft från och med början av år 2010. Bestämmelserna om den sista pensionsanstalten träder i kraft från och med 2012 och bestämmelserna tillämpas på pensionsansökningar som lämnas in efter det.

För mer information regeringssekreterare Maritta Hirvi, tfn (09) 160 74338

Sivun alkuun