Hyppää sisältöön
Media

De första elektroniska recepten har förskrivits

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 20.5.2010 13.10
Pressmeddelande -

De första elektroniska recepten har förskrivits och levererats torsdagen den 20 maj. Det elektroniska receptet togs i bruk i Åbo vid en hälsostation och i ett apotek.

"Ibruktagandet av elektroniska recept har varit en lång process, eftersom man varit tvungen att vara noggrann. Vi är ännu i inledningsskedet av ibruktagandet, men det har nu visat sig att det elektroniska receptet fungerar. Det första receptets förskrivande och leverans lyckades bra", gläder sig social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä.

I inledningsskedet förskrivs elektroniska recept bara vid Kyrkovägens hälsostation och med dem kan man hämta läkemedel vid Nummisbackens apotek. Under detta år tas de elektroniska recepten även i bruk vid andra apotek och hälsostationer i Åbo. 

Det elektroniska receptet tas till slut i bruk i hela landet, men ibruktagandet sker i etapper. Enligt planerna tas det härnäst i bruk i Kotka.

Från tidigare försök med elektroniska recept har man lärt sig att gemensamma handlingsmodeller och en smidig användning är nödvändiga för att användarna ska kunna godkänna systemet.

"I Åbo testar man handlingsmodeller tillsammans med anställda inom hälso- och sjukvården och apoteken samt med patienterna. Det är viktigt att se hur det elektroniska receptet fungerar i praktiken och på vilket sätt patienterna bör informeras om dess användning. Man drar nytta av erfarenheterna från Åbo då man utvidgar användningen av det elektroniska receptet", berättar ministern.

Lagen om elektroniska recept trädde ikraft år 2007. Enligt denna upprätthåller FPA en nationell receptcenter. Ibruktagandet av det elektroniska receptet i hela landet koordineras av Kommunförbundets projektbyrå KunTo.

Ytterligare uppgifter:

specialsakkunnig Teemupekka Virtanen, tfn 09 160 73873På andra webbplatser

Det elektroniska receptet (FPA:s KanTa-tjänst)

De första eRecepten i Åbo (pressmeddelande på FPA:s KanTa-tjänst 18.5)

 

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun