Hyppää sisältöön
Media

Bostadsstödets inkomstgränser höjs med 120 euro i månaden

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 24.11.2011 11.48
Pressmeddelande -

Inkomstgränserna för bostadsstödet höjs motsvarande höjningen av arbetsmarknadsstödet med 120 euro i månaden. Till bostadsstödet kommer också en höjning motsvarande höjningen i hyrorna. Det genomsnittliga bostadsstödet förväntas öka från 270 euro i slutet av år 2011 till 282 euro innan utgången av år 2012. Statsrådet gav den 24 november en förordning om bestämmelsegrunderna för bostadsstödet år 2012.

Efter höjningen av inkomstgränserna höjs inkomstgränsen som berättigar till maximalt bostadsstöd för en ensamboende från 555 euro till 675 euro i månaden. Motsvarande stiger den högsta inkomst som berättigar till bostadsstöd i Helsingfors från 1620 euro till 1785 euro i månaden. Med höjningen av bostadsstödtagarnas inkomstgränser säkrar man att höjningen av arbetsmarknadsstödet inte minskar bostadsstödet.

En inflationsgranskning görs också i inkomstgränserna, vilket bevarar stödets realnivå på samma som tidigare. De maximala boendeutgifterna som godkänns i bostadsstödet höjs med 0,37 euro per kvadratmeter i månaden. Höjningen motsvarar den höjning som skett i stödtagarnas hyra under tiden oktober 2010 till oktober 2011. Höjningen av de maximala boendeutgifterna höjer det genomsnittliga bostadsstödet med ungefär 5,5 euro i månaden.

Priset för uppvärmningen av bostäderna granskas så de motsvarar förhöjningarna på energipriset. De godtagbara vattenkostnaderna granskas också så att de motsvarar förhöjningarna i bruks- och avloppsvatten och de fastighetsmässiga normerna granskas så att de motsvarar den allmänna kostnadsutvecklingen.

Enligt förhandsuppgifter mottar 167 900 hushåll stöd i slutet av år 2011, detta är ca 3 700 mer än föregående år. 169 000 hushåll beräknas vara bidragsmottagare i slutet av år 2012.

Av bidragsmottagarna är cirka 62 procent arbetslösa hushåll, 9 procent studerandehushåll och cirka 29 procent förvärvsinkomsttagande hushåll. Av bidragsmottagarna är 57 procent ensamboende men av anslaget utbetalas över hälften åt barnfamiljer.

Behovet på anslag för bostadsstöd beräknas bli 590 miljoner euro år 2012. I år utbetalas stöd enligt uträkningar för ca 550 miljoner euro.

De nya bestämmelsegrunderna för bostadsstödet träder i kraft 1.1.2012. De nya grunderna tillämpas på nuvarande stödtagares bostadsstöd vid års- eller mellangranskningar.

Ytterligare uppgifter

specialforskare Keijo Tanner, tfn 09 160 73768, [email protected]
bostadsråd Raimo Kärkkäinen, tfn 09 160 73857, [email protected]Sivun alkuun